Można wygrać bezpłatny długoterminowy bilet na komunikację w Warszawie. Konkurs trwa jeden dzień

Można wygrać bezpłatny długoterminowy bilet na komunikację w Warszawie. Konkurs trwa jeden dzień

Dodano: 
Komunikacja miejska w Warszawie
Komunikacja miejska w Warszawie Źródło:Pexels
W Warszawie ruszył konkurs Biletobranie, w którym można wygrać bilety długookresowe na komunikację miejską w stolicy Polski. Jak zgłosić się do konkursu?

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Biletobranie. Konkurs rozpoczyna się 3 kwietnia 2023 r. Uczestnicy mogą wygrać 30-dniowe bilety pełnopłatne lub ulgowe ważne w strefie 1, strefie 2 lub strefie 1 i strefie 2. 100 uczestników będzie mogło zdobyć nagrodę, a wyniki zostaną ogłoszone 6 kwietnia.

Co trzeba zrobić, aby wygrać bilet długookresowy?

Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić kilka warunków:

  • Zakupić bilet długoterminowy na 30 lub 90 dni. Przed złożeniem wniosku należy go aktywować w metrze, autobusie lub pociągu.
  • W dniu losowania, 3 kwietnia, należy wejść w zakładkę losowania na stronie internetowej Zakładu Komunikacji Miejskiej i wpisać swój 11-cyfrowy numer karty miejskiej oraz adres e-mail.
  • W zgłoszeniu trzeba będzie również podać swoje dane osobowe oraz nazwę karty, na którą kupuje się bilet: Warszawska Karta Miejska, inna karta ZTM lub aplikacja mobiWAWA.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny 3 kwietnia, w czterech przedziałach czasowych: od 9.00 do 10.00, od 12.00 do 13.00, od 15.00 do 16.00, od 18.00 do 19.00. Z każdego przedziału czasowego zostanie wyłonionych dwudziestu pięciu zwycięzców.

Jak sprawdzić, czy wygrałem bilet?

Wyniki losowania zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej 6 kwietnia, natomiast zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową. Jeśli będziesz miał szczęście być jednym ze 100 zwycięzców, będziesz musiał odebrać swoją nagrodę w ciągu 200 dni w punkcie obsługi pasażerów.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: ZTM
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom