Teraz tylko online. Jak kupić bilet na pociąg Kijów – Warszawa?

Teraz tylko online. Jak kupić bilet na pociąg Kijów – Warszawa?

Dodano: 
Pociąg ukraiński
Pociąg ukraiński Źródło:Facebook / Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia
Ukrzaliznytsia zmienia sposób zakupu biletów na najpopularniejszy pociąg Kijów – Warszawa. Jak i gdzie kupić teraz bilety na pociąg międzynarodowy?

Jak podaje centrum prasowe, Ukrzaliznytsia uruchomiła 5 nowych połączeń z Europą po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę na dużą skalę. Najbardziej popularna pozostaje bezpośrednia trasa Kijów – Warszawa.

Coraz częściej zdarzają się przypadki, gdy pasażerowie ukraińskich pociągów międzynarodowych stają się ofiarami oszustw. Jak podaje Ukrzaliznytsia, nieuczciwi spekulanci odsprzedają bilety i fałszują dokumenty podróży. Z tego powodu zmienia się sposób zakupu biletów na popularny pociąg.

Jak kupić bilet na „warszawski” pociąg?

Od 10 listopada sprzedaż biletów na kierunek warszawski przenosi się w całości do internetu, aby uniknąć oszustw i zapewnić bezpieczeństwo pasażerom. Bilety można również kupić w aplikacji mobilnej Ukrzaliznytsia.

W trybie „offline” bilety na pociąg Kijów – Warszawa nie będą już sprzedawane. W ramach jednego zamówienia będzie można kupić online maksymalnie cztery bilety na pociąg Kijów – Warszawa – Kijów. Konta botów, które automatycznie rezerwują serię biletów w tym samym czasie, zostaną nieodwracalnie zablokowane przez system informatyczny.

Jak zwrócić bilet?

Jak podaje centrum prasowe Ukrzaliznytsia, w celu powstrzymania masowego wykupu biletów online przez zaprogramowane „boty”, zmienił się również sposób zwrotu. Zwrot biletów do Warszawy zakupionych online jest możliwy tylko w kasach dworcowych.

Bilety zwrócone za pośrednictwem kasy biletowej zostaną dodane do ogólnej puli biletów w kanale online.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Ukrzaliznytsia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom