Kupowanie i rejestracja samochodu w Polsce. Instrukcja

Kupowanie i rejestracja samochodu w Polsce. Instrukcja

Dodano: 
Parking, samochody
Parking, samochody Źródło:Unsplash / Michael Fousert
Jak obcokrajowiec ma zarejestrować samochód kupiony w Polsce? Jakich dokumentów potrzebuje i ile ma czasu na rejestrację auta?

Po zakupie samochodu kupujący ma 30 dni na rejestracje pojazdu w swojej gminie. Sprzedający razem z samochodem ma oddać również kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, umowę kupna.

Gdzie zarejestrować samochód?

Samochód należy rejestrować w starostwie w miejscu zamieszkania właściciela, natomiast rejestracja samochodu firmowego konieczna jest w starostwie właściwym ze względu na siedzibę jego firmy.

Rejestracja samochodu – potrzebne dokumenty

 • dokument tożsamości,
 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dokument potwierdzający własność pojazdu – np. umowa kupna lub sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu (jeśli inny powiat),
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • karta pojazdu – o ile została wydana,
 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (o ile w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o ważnym badaniu technicznym)
 • dowód ubezpieczenia OC.

Ile będzie kosztować rejestracja samochodu?

Koszt rejestracji auta, jeśli wybierzesz zwykłe numery, to 180,50 zł. Całkowity koszt obejmuje: tablice rejestracyjne zwykłe – 80 zł, świadectwo techniczne – 54 zł, pozwolenie czasowe – 13,50 zł, naklejka kontrolna – 18,50 zł, naklejka legalizacyjna – 12,50 zł, opłaty rejestracyjne – 2 zł.

Jednocześnie, jeśli chce zarejestrować samochód używany z Polski, oprócz powyższych dokumentów będzie się potrzebować dowodu rejestracyjnego z aktualną ekspertyzą techniczną, a także poprzednich tablic rejestracyjnych.

W zależności od tego, czy wybierzesz nowe zwykłe lub indywidualne tablice rejestracyjne, czy zdecydujesz się zachować stare, koszt ponownej rejestracji samochodu wyniesie:

 • 180,50 zł – w przypadku wyboru nowych standardowych tablic,
 • 1100,50 zł – w przypadku wyboru nowych indywidualnych tablic,
 • 81 zł – jeśli zostawiasz poprzednie tablice.

Warto pamiętać, że aby zachować poprzednie tablice rejestracyjne, trzeba być mieszkańcem tego samego obszaru, co sprzedawca.

Co dalej?

Niezależnie od kogo kupiliśmy auto, w urzędzie będziemy musieli zostawić stary dowód rejestracyjny. Na czas wydania nowego otrzymamy dowód tymczasowy tzw. miękki, ważny 30 dni. W wyznaczonym terminie będziemy musieli go wymienić na nowy, tzw. twardy.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom