Nowe zasady korzystania z bezpłatnych pociągów dla uchodźców z Ukrainy

Nowe zasady korzystania z bezpłatnych pociągów dla uchodźców z Ukrainy

Dodano: 
PKP Intercity
PKP Intercity Źródło: Pixabay / Surprising_Shots
Od początku wojny na Ukrainie PKP Intercity wspiera uchodźców bezpłatnymi przejazdami w Polsce. Od 1 czerwca zasady się zmieniają.

Do 31 maja z bezpłatnych przejazdów mogły korzystać na dowolnych kierunkach osoby, które po 24 lutego przekroczyły granicę z Polską. Od 1 czerwca bezpłatnych tras dla uchodźców stało się o wiele mniej.

Kto nadal może korzystać z bezpłatnego przejazdu?

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać: dzieci i młodzież do lat 18, kobiety (bez względu na wiek), mężczyźni powyżej 60. roku życia, mężczyźni w wieku 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej. Dotyczą te zasady wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 24.02.2022 roku lub później.

Jakie kierunki nadal są bezpłatne?

Z bezpłatnych przejazdów można korzystać w klasie 2 pociągów TLK i IC w wagonach z miejscami do siedzenia w relacjach od i do:

  • Chełma,
  • Dorohuska,
  • Hrubieszowa,
  • Jarosławia,
  • Lublina,
  • Przemyśla,
  • Rzeszowa,
  • Zagórza.

Nieodpłatne bilety dodatkowe w relacjach od Chełma, Dorohuska, Hrubieszowa, Jarosławia, Lublina, Przemyśla, Rzeszowa i Zagórza można pobrać tylko w kasach biletowych w tych miejscowościach lub u konduktora w pociągu, jeśli podróż rozpoczyna się z tych miejscowości.

Jeśli w wymienionych miejscowościach lub w pociągu nie będzie możliwości wydania nieodpłatnego biletu dodatkowego na przejazd kolejnymi pociągami, to bilet dodatkowy można pobrać na stacji, na której zakończona została podróż poprzednim pociągiem lub u konduktora w kolejnym pociągu. W takim przypadku należy na nieodpłatnym bilecie należy uzyskać poświadczenie z adnotacją „Dalej z PKP IC”.

Jakie dokumenty uprawniają uchodźcę do bezpłatnego przejazdu?

Aby móc skorzystać z przejazdu, trzeba będzie kupić nieodpłatny bilet w kasie biletowej lub konduktora. Przy zakupie biletu trzeba będzie okazać paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24.02.2022 roku, lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) oraz: powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, lub bilet kolejowy na przejazd z Ukrainy do Polski, lub poświadczenie dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego.

Infolinia po ukraińsku

Dla osób z Ukrainy 7 dni w tygodniu w g. 8.00-20.00 działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim. Powstała dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać informacje w ojczystym języku w sprawie rozkładu jazdy PKP Intercity oraz innych tematów pasażerskich.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom