Staż dla Ukraińców w polskich firmach. Ostatnie dni na zapisy

Staż dla Ukraińców w polskich firmach. Ostatnie dni na zapisy

Dodano: 
Spotkanie praktykantów
Spotkanie praktykantów Źródło:Unsplash
Fundacja Leopolis for Future organizuje profesjonalne trzymiesięczne staże w dużych polskich firmach w różnych miastach Polski. Kto może wziąć w nich udział?

Fundacja Leopolis for Future uruchomiła rejestrację studentów szkół wyższych z Ukrainy i Polski na praktyki w znanych i dużych polskich firmach.

Jakie są warunki stażu?

Staż w polskich firmach potrwa od 1 do 3 miesięcy, zaczyna się 31 lipca. Uczestnikom programu przysługuje zwrot kosztów podróży w obie strony oraz kieszonkowe, których wysokość nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Wśród firm w Polsce oferujących praktyki Ukraińcom są w szczególności: Blue Media, CRIDO, KPMG Polska, DIVERSE, LPP, Grupa Alumetal.

W stażu mogą wziąć udział wszyscy studenci ukraińskich uczelni, a także studenci ukraińscy studiujący w Polsce. Przyszły staż powinien w jak największym stopniu odpowiadać przyszłemu zawodowi kandydata.

Co muszę zrobić, aby zarejestrować się na staż?

W 2023 roku podanie o staż można wysłać do 31 marca, więc warto się pospieszyć. Oferty staży można znaleźć na stronie fundacji Leopolis for Future. Należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami pracodawcy wobec stażysty, wybrać wakat dla siebie i wysłać do niego aplikację.

Leopolis for Future to inicjatywa mająca na celu wsparcie Ukrainy z udziałem polskich przedsiębiorców i menedżerów. Przedstawiciele polskiego biznesu chcą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie ukraińskim studentom.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Fundacja Leopolis for Future
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom