Forum internetowe „Europa w działaniu” dla właścicieli firm z Ukrainy

Forum internetowe „Europa w działaniu” dla właścicieli firm z Ukrainy

Dodano: 
Spotkanie biznesowe. Dwaj mężczyźni podają sobie ręce
Spotkanie biznesowe. Dwaj mężczyźni podają sobie ręce Źródło: Shutterstock
„Diia.Business” w Warszawie ogłosiła forum internetowe dla właścicieli firm z Ukrainy, którzy chcą skalować swój biznes. Poniżej znajdują się tematy wykładów, prelegenci i szczegóły rejestracji.

Z powodu inwazji rosyjskiej wielu przedsiębiorców i właścicieli małych firm zostało zmuszonych do zaprzestania działalności lub przeniesienia się do Europy. Jak podaje portal Yavpl.pl, od początku roku ponad 10 tysięcy Ukraińców zarejestrowało się jako prywatni przedsiębiorcy. Prawie co 10. biznes w Polsce należy do obywateli Ukrainy.

Zdecydowana większość z nich – ponad 9,8 tysiąca, zrobiła to po 1 marca 2022 roku. Świadczą o tym dane rejestru CEIDIG. Najczęściej Ukraińcy otwierają w Polsce działalność gospodarczą związaną z wewnętrznymi pracami budowlanymi (co czwarty), programowaniem i doradztwem informatycznym (16%), działalnością fryzjerską i kosmetyczną oraz transportem (7%). Co do tego ostatniego, to nie tylko praca w dziedzinie taksówek, ale także transport ładunków – informuje portal.

Skalowanie biznesu i wejście na rynek europejski to temat aktualny dla Ukraińców. Dlatego 6 grudnia o 10:00 w Zoom „Diia.Business” w Warszawie organizuje forum internetowe, na którym każdy będzie mógł porozmawiać z prelegentami i zadać pytania. Na spotkaniach online zostaną omówione konkretne przykłady, które pozwolą lepiej zrozumieć proces integracji z zagranicznym biznesem. Aplikować można na oficjalnej stronie.

Program forum

Wydarzenia będą dotyczyły dostosowywania biznesu do wejścia na nowy rynek, a także eksportu i komunikacji. Uczestnicy dowiedzą się przydatnych informacji o podatkach, niuansach prawnych oraz o tym, jak działają inwestycje w UE. Prelegentami na forum internetowym będą właściciele dużych firm z doświadczeniem pracy na terytorium Unii Europejskiej.

Przykładowe przedsiębiorstwa będą pochodziły z następujących obszarów:

  • Projektowanie i dekoracja
  • Logistyka
  • Usługi
  • Restauracje i kawiarnie
  • IT
  • Sektor rolniczy
  • Przemysł kosmetyczny
  • Architektura
  • Energia

instagram

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Instagram / diia.business.warsaw
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom