Work in Tech Ukraine. Bezpłatny program dla uchodźców z Ukrainy

Work in Tech Ukraine. Bezpłatny program dla uchodźców z Ukrainy

Dodano: 
Branża IT, zdjęcie ilustracyjne
Branża IT, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Undrey
Fundacja „Digital University” rozpoczęła rekrutację do programu Work in Tech Ukraine, którego celem jest zatrudnienie uchodźców z Ukrainy posiadających umiejętności i wiedzę z zakresu IT. W programie weźmie udział 1500 Ukraińców, którzy znajdują się w Polsce.

Celem programu Work in Tech Ukraine Fundacji „Digital University” jest poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii oraz znalezienie zatrudnienia dla ludzi w branży IT. Od czterech lat Fundacja realizuje program, którego beneficjenci uczą się programowania i marketingu cyfrowego. Nowe umiejętności pomagają im poprawić sytuację finansową. Organizacja udziela również pomocy sierotom i dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, a także obywatelom Ukrainy, którzy trafili do Polski z powodu wojny.

– Mamy nadzieję, że Work in Tech Ukraine będzie dla ludzi z Ukrainy przepustką do świata IT i początkiem nowej, satysfakcjonującej kariery – mówi Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University.

Co oferuje program?

Ukraińcy, którzy zostaną wybrani do programu Work in Tech Ukraine, otrzymają bezpłatny dostęp do jednej z dwóch usług Google Professional Certificates na portalu Coursera: Digital Marketing & E-Commerce lub Wsparcie IT. Każdy z nich składa się z 5 modułów i pozwala zdobyć kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia kariery w IT.

Oprócz kursów specjalistycznych uczestnicy programu wezmą udział w zajęciach, które pomogą im poznać i rozwinąć własny potencjał. Nauczą się, jak napisać dobre CV oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.

Dlaczego warto pracować w IT?

Zgodnie ze statystyką podanej przez polskie Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej, wśród obywateli Ukrainy, którzy po 24. lutego zamieszkali w Polsce, 380 tys. już znalazło pracę. Około 17 tys. Ukraińców zarejestrowało się w urzędach jako bezrobotni. W ciągu ostatniej dekady w Polsce nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT. Startujący program edukacyjno-rozwojowy Work in Tech Ukraine umożliwi zdobycie wysokopłatnej pracy uchodźcom z Ukrainy oraz zatrudnienie nowych specjalistów dla polskich pracodawców.

Opracowała: Kateryna Orda
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom