„Przestrzeń pracy – Ukraina”. Bezpłatne miejsce do pracy w Warszawie

„Przestrzeń pracy – Ukraina”. Bezpłatne miejsce do pracy w Warszawie

Dodano: 
Przestrzeń do pracy. Zdjęcie olustracyjne
Przestrzeń do pracy. Zdjęcie olustracyjne Źródło: shutterstock.com / Golden Dayz
Urząd Miasta Warszawy zaprasza uchodźców z Ukrainy do kolejnej bezpłatnej przestrzeni biurowej. Przestrzeń jest przeznaczona dla przedsiębiorców i osób, które chcą kontynuować pracę w Ukrainie. Opowiadamy o szczegółach.

„Przestrzeń pracy – Ukraina” to miejsca przeznaczone dla wszystkich uciekających z Ukrainy, także dla osób, które nie są narodowości ukraińskiej. Udostępniane w jej ramach biura są zorganizowane na zasadzie „co-worków”, czyli wspólnych miejsc do pracy. Korzystanie z nich jest bezpłatne.

Jak dowiadujemy się na stronie miasta, z pomieszczeń mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które chcą zdalnie kontynuować z Polski pracę w Ukrainie. Celem programu jest wsparcie gości z Ukrainy, którzy starają się samodzielnie znaleźć pracę.

Sale są wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy i komputerowy. Na swoim biurku Ukraińcy znajdą nawet laptopy z cyrylicą na klawiaturze.

– Uchodźcy, którzy docierają do Warszawy, nie znaleźli się tu z własnego wyboru. Musieli uciekać przed wojną ze swoich domów, zostawiając w Ukrainie dorobek całego swojego życia. Są nam bardzo wdzięczni za przyjęcie i życzliwość, ale nie chcą być dla nas ciężarem. Chcą pracować i usamodzielnić się, tak szybko jak to tylko możliwe – czytamy na stronie Urzędu miasta wypowiedź Karoliny Zdrodowskiej, dyrektorki koordynatorki do spraw przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie Miasta st. Warszawy.

Gdzie znajdują się bezpłatne miejsca do pracy w Warszawie?

Pierwszy punkt, który czeka na uchodźców, znajduje się w budynku przy ul. Smolnej 4. W tym biurze jest 15 wolnych miejsc do pracy dla gości z Ukrainy z bezpłatnym internetem, drukarkami oraz zapleczem socjalnym (aneks kuchenny wyposażony w naczynia, czajniki, mikrofalówkę). Istnieje możliwość skorzystania z sal konferencyjnych.

Na miejscu w Centrum Przedsiębiorczości Smolna można uzyskać pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz informacje o wybranych formach wsparcia, które są dostępne w stolicy.

Miejsce do pracy w Centrum Przedsiębiorczości Smolna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Aby dowiedzieć się o wolnych miejscach do pracy można się skontaktować z Centrum pod tel. 22 443 07 56 lub e-mail centrumprzedsiębiorczości@um.warszawa.pl

Źródło: Urząd Miasta Warszawy
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych 00/100), co stanowi 78,51% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 2 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 636 877 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom