Jak rozpocząć pracę w Polsce. Lista dokumentów potrzebnych do zatrudnienia
  • Anastazja OleksijenkoAutor:Anastazja Oleksijenko

Jak rozpocząć pracę w Polsce. Lista dokumentów potrzebnych do zatrudnienia

Dodano: 
Rekrutacja pracowników z Ukrainy
Rekrutacja pracowników z Ukrainy Źródło:shutterstock.com / Halfpoint
– Rozpoczął się szczyt sezonu, biorąc pod uwagę duży napływ ludzi z Ukrainy, jest więcej wakatów niż chętnych do pracy – mówi Anna Dzhobolda, dyrektor departamentu rekrutacji – Gremi Personal dla Wprost. Jakie dokumenty muszą mieć Ukraińcy, żeby legalnie rozpocząć pracę w Polsce?

Każdy obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski po 24 lutego 2022 r., może pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Dokumenty wymagane do legalnego zatrudnienia w Polsce

  • paszport, paszport wewnętrzny Ukrainy lub inne dokumenty, z którymi osoba z Ukrainy przekroczyła granicę polsko-ukraińską
  • numer PESEL oznaczony UKR
  • zaświadczenie o przekroczeniu granicy, które stwierdzi przekroczenie granicy po 24.02

– To wszystkie dokumenty, których obywatel Ukrainy potrzebuje do legalnego zatrudnienia – mówi dyrektor departamentu rekrutacji Gremi Personal Anna Dzhobolda

Gdzie uzyskać zaświadczenie o przekroczeniu granicy?

Taki dokument można uzyskać na dworcach kolejowych i urzędach miejskich.

Napływ uchodźców z Ukrainy nie spowodował problemów z zatrudnieniem

– Jeśli mówimy o obywatelach Ukrainy szukających pracy w Polsce, to można powiedzieć, że najwięcej chętnych było od marca do połowy kwietnia. Potem statystyki spadły – mówi Anna Jabalda w rozmowie z Wprost. – Większość osób przebywających obecnie w Polsce otrzymuje dotacje od rządu, a wielu otrzymało darmowe mieszkanie i nie powinniśmy zapominać o oszczędnościach. Wszystko to pozwala obywatelom Ukrainy w tym czasie pozostać w Polsce i nie pracować – dodaje Anna.

Jaką pracę najłatwiej znaleźć? W jakich miastach?

Jak tłumaczy specjalistka, jak zawsze popularna jest praca w magazynach i fabrykach: pakowanie odzieży, elektronika. Taka praca jest odpowiednia dla osób w każdym wieku, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Popularne są również prace przy produkcji żywności, rozbiorze mięsa, pakowaniu.

– Jeśli chodzi o lokalizację, to wiemy, że większość fabryk czy magazynów nie znajduje się w dużych miastach, ale raczej w ich sąsiedztwie, więc mieszkań najlepiej szukać w małych miejscowościach, żeby ludziom łatwiej było znaleźć pracę – mówi Anna.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom