Otwarto drugi w Polsce punkt obsługi paszportowej dla Ukraińców. Jak działa centrum we Wrocławiu?

Otwarto drugi w Polsce punkt obsługi paszportowej dla Ukraińców. Jak działa centrum we Wrocławiu?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, paszport na stole
Zdjęcie ilustracyjne, paszport na stole Źródło:Unsplash
Ministerstwo Reintegracji Ukrainy poinformowało, że w trybie testowym działa drugi w Polsce punkt paszportowy, w którym obywatele Ukrainy mogą uzyskać paszporty krajowe i zagraniczne oraz inne dokumenty.

Ministerstwo Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy poinformowało o otwarciu kolejnego biura obsługi paszportowej dla Ukraińców w Polsce. W kwietniu biuro zostało otwarte w polskim mieście Wrocław.

Według oficjalnej strony ministerstwa, obywatele mogą skorzystać z usług takich jak: wydanie paszportu i dowodu osobistego; wydanie paszportu obywatela Ukrainy na wyjazd za granicę; wydanie dowodu osobistego; wymiana prawa jazdy i ubezpieczenia.

Centrum jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 18:00 przy Placu Grunwaldzkim 22 we Wrocławiu.

Oprócz Polski stacjonarne punkty serwisowe „Document” są już otwarte w Niemczech, Turcji, na Słowacji i w Czechach. Stałe poszerzanie zakresu usług wynika z dużego zapotrzebowania i nakładu pracy w związku z liczbą uchodźców z Ukrainy w Unii Europejskiej. Wszystkie działające centra i adresy za granicą można zobaczyć, wchodząc w link na oficjalnej stronie internetowej.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Facebook / Ministerstwo Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom