Niektórzy Ukraińcy mogą w Polsce uzyskać wizy krajowe. Opowiadamy o szczegółach

Niektórzy Ukraińcy mogą w Polsce uzyskać wizy krajowe. Opowiadamy o szczegółach

Dodano: 
Punkt przyjmowania wniosków wizowych VFS Global. Zdjęcie ilustracyjne
Punkt przyjmowania wniosków wizowych VFS Global. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Oleinik Iuliia
Od 22 września niektórzy obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o wizę pracowniczą w Polsce. Wyjaśniamy, kto może ją otrzymać, jakie dokumenty są potrzebne i ile to kosztuje.

Jak podaje VFS Global, 22 września w Warszawie, Lublinie i Poznaniu zostały otwarte otwarte punkty przyjmowania wniosków wizowych w Warszawie, Lublinie oraz Poznaniu. Wnioski składać mogą obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce i chcą ubiegać się o wizę krajową w Polsce.

Kto może otrzymać wizę?

Wizę ukraińską w Polsce otrzymać mogą jedynie wybrane osoby. Są to kierowcy transportu międzynarodowego lub piloci samolotów cywilnych lub inni członkowie załogi, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie wizy na pracę w innym charakterze, niż kierowcy transportu międzynarodowego lub pracę w charakterze pilota cywilnego statku powietrznego lub innego członka załogi – nie ma możliwości ubiegania się o wizę w Polsce – podkreśla centrum wizowe.

Gdzie się zgłosić?

O wizę w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy transportu międzynarodowego / wizę humanitarną ubiegać można się w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych w Polsce. Znajdują się one w następujących miejscach:

Warszawa Adres: Aleje Jerozolimskie, 181B (parter – wejście "B-1") Od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30

Poznań Adres: ul. Franciszka Ratajczaka 19 (parter) Od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30

Lublin Adres: ul. Tomasza Zana 39A (4 piętro) Od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30

Złożyć wniosek i dostać się do biura wizowego można dopiero po umówieniu się na spotkanie w celu złożenia dokumentów.

Jak umówić się na złożenie dokumentów?

Aby ubiegać się o wizę, należy umówić się na spotkanie w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych – w Poznaniu, Warszawie lub Lublinie. Wybór miasta jest indywidualny. Umawianie wizyt odbywa się poprzez elektroniczny system umawiania wizyt. Jeśli w tej chwili nie ma dostępnych terminów, należy poczekać, aż pojawią się nowe.

Wniosek wizowy można złożyć tylko osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Jakie dokumenty są wymagane?

Pakiet dokumentów dla kierowców transportu międzynarodowego, pilotów samolotów cywilnych czy innych członków załogi znacznie się różni. Pełną listę dokumentów dla każdej kategorii można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych.

Ile kosztuje ubieganie się o wizę?

VFS Global informuje, że nie pobiera opłaty za wydanie wizy. Trzeba będzie jednak uiścić opłatę za usługi centrum składania wniosków wizowych w wysokości 38 zł (z VAT). Płatności dokonuje się w punkcie przyjmowania wniosków wizowych – gotówką lub kartą.

Czytaj też:
Eksperymentalny projekt dla Ukraińców. Gdzie w Warszawie można otrzymać dowód osobisty i paszport?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: VFS Global
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom