Jak zapisać się do publicznego przedszkola w Polsce? Terminy zapisów 2023

Jak zapisać się do publicznego przedszkola w Polsce? Terminy zapisów 2023

Dodano: 
Dzieci z zabawkami w przedszkolu
Dzieci z zabawkami w przedszkolu Źródło:Shutterstock / maroke
Aby dostać się do publicznego przedszkola w Polsce, trzeba się bardzo starać. W kraju opracowano specjalny system kryteriów, według których oceniane jest każde dziecko. Na podstawie zdobytych punktów administracja placówki podejmuje decyzję. Przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek, które ułatwią ten proces.

Po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, wiele kobiet przeniosło się do Polski wraz z dziećmi. I wiele z nich przyjechało z dziećmi, które wkrótce miały rozpocząć naukę w przedszkolu. Aby mogły to zrobić, rodzice powinni zrozumieć system zapisów do przedszkoli w Polsce i prawidłowo złożyć wniosek.

Jaki jest system zapisów do przedszkoli w Polsce?

Aby dziecko zostało przyjęte do publicznego przedszkola w Polsce, przeprowadzany jest proces selekcji, który ma na celu zapewnienie, że miejsca są zarezerwowane dla dzieci, które najbardziej ich potrzebują. W szczególności mówimy o dzieciach:

 • z rodzin wielodzietnych;
 • dzieciach z niepełnosprawnością;
 • których rodzice lub rodzeństwo są osobami niepełnosprawnymi;
 • które są wychowywane tylko przez jednego rodzica;
 • wychowywanych w pieczy zastępczej.

Ponadto każda gmina może niezależnie ustalić dodatkowe kryteria, które mogą mieć wpływ na wyniki naboru.

Jeśli spełniasz jedno z kryteriów i chcesz zapisać swoje dziecko do polskiego przedszkola państwowego, będziesz musiał potwierdzić swoje uprawnienia dokumentami, takimi jak oświadczenie o wielodzietności, orzeczenie o niepełnosprawności itp.

Jak zapisać dziecko do polskiego przedszkola publicznego?

Aby zapisać dziecko do polskiego przedszkola państwowego, należy: wybrać przedszkole, do którego chce się zapisać dziecko i skontaktować się z administracją, aby dowiedzieć się, w jakiej formie prowadzone są zapisy (online czy stacjonarnie) i w jakim terminie.

Jeśli zapisy prowadzone są stacjonarnie, trzeba udać się do administracji przedszkola i osobiście złożyć dokumenty. Jeśli online, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej w elektronicznym systemie zapisów do przedszkola na stronie miejskiego lub powiatowego wydziału edukacji. Z listy trzeba wybrać trzy przedszkola, które nas interesują.

Po wypełnieniu i wysłaniu wszystkich dokumentów trzeba czekać na odpowiedź administracji przedszkola, która opublikuje listę przyjętych dzieci. Jeśli znajdziesz swoje dziecko na tej liście, będziesz musiał poprzeć chęć zapisania dziecka i złożyć niezbędne dokumenty do rejestracji.

Jakie są terminy zapisów na rok 2023?

Każde miasto co roku ustala własne terminy przyjmowania wniosków od rodziców. W tym roku terminy składania wniosków rozpoczynają się w marcu:

 • Warszawa: od 7 do 22 marca;
 • Kraków: od 1 do 21 marca;
 • Wrocław: od 22 do 29 marca;
 • Poznań: od 14 do 25 marca;
 • Szczecin: od 6 do 24 marca;
 • Łódź: od 5 do 20 kwietnia;
 • Gdańsk: od 1 do 15 marca;
 • Bydgoszcz: od 20 marca do 4 kwietnia;
 • Lublin: od 27 lutego do 10 marca;
 • Białystok: od 27 lutego do 10 marca.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: zakordon.24
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom