Bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży w Warszawie. Jak się zapisać?

Bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży w Warszawie. Jak się zapisać?

Dodano: 
Dzieci w klasie, zdjęcie ilustracyjne
Dzieci w klasie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Elena Nichizhenova
Pod koniec lutego w Warszawie rozpocznie się bezpłatny kurs języka polskiego dla dzieci i młodzieży. Jak można się zapisać, zgłosić i zarezerwować miejsce?

W Warszawie Fundacja Rozwoju Kinematografii zorganizuje bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zajęcia będą dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie będą mieli również zapewniony dostęp do materiałów do nauki. Zajęcia rozpoczynają się 20 lutego i potrwają do końca marca. Jak informują organizatorzy, powstanie 5 grup, a miejsca zostaną przyznane na podstawie wniosków, które przyjmowane są według kolejności.

Jak zapisać się na kurs?

Aby zająć miejsce na kursie, należy wypełnić formularz udostępniony przez organizatorów. Formularz musi zawierać dane dziecka i rodzica lub opiekuna. Obowiązkowo należy również podać daty przyjazdu do Polski, poziom znajomości języka oraz wybrać grupę, do której będzie zapisane dziecko:

  • 1 grupa – poniedziałek,
  • 2 grupa – wtorek,
  • 3 grupa – środa,
  • 4 grupa – czwartek,
  • 5 grupa – piątek.

Zajęcia, prowadzone przez Olgę Gilewską, będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 18:00 przy ulicy Puławskiej 20, na Mokotowie w Warszawie. Kursy mają też regulamin dotyczący obecności na zajęciach. Zgodnie z zasadami, w przypadku dwóch nieobecności, osoba zostaje wykluczona z listy.

Ważne! Zgłoszenie jest potwierdzone dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia lub przyjęcia zapisu telefonicznie lub mailowo. Samo wypełnienie formularza nie potwierdza wpisania dziecka na listę uczestników.

Fundacja Rozwoju Kina aktywnie działa na rzecz włączenia ukraińskich dzieci i rodzin w życie polskiego społeczeństwa. Na ich stronie na Facebooku można znaleźć wiele innych spotkań i aktywności dla całej rodziny. Na przykład 25 lutego o godzinie 14:00 odbędzie się spacer po Warszawie dla dzieci i dorosłych, a 22 lutego o godzinie 18:00 odbędą się warsztaty rękodzielnicze dla dzieci oraz pokazy filmowe.

Z organizatorami można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 609 188 027 lub poprzez oficjalną stronę internetową.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Facebook / Fundacja Rozwoju Kinematografii
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom