Bezpłatne zajęcia dla Ukraińców w Polsce. „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”

Bezpłatne zajęcia dla Ukraińców w Polsce. „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”

Dodano: 
Flaga Polski i Ukrainy przed wejściem na Uniwersytet Warszawski
Flaga Polski i Ukrainy przed wejściem na Uniwersytet Warszawski Źródło:Facebook / Uniwersytet Warszawski
Dowiedz się o najnowszych zmianach w prawie uchodźczym, naucz się Excela, popraw swój angielski i polski, zbadaj przedsiębiorczość i wiele innych rzeczy na spotkaniach online i offline dla Ukraińców organizowanych przez UW. Podpowiadamy, jak się zarejestrować.

Uniwersytet Warszawski zaprasza Ukraińców do udziału w programie Uniwersytet dla Ukrainy, którego celem jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

Jakie zajęcia będą prowadzone dla Ukraińców?

W ramach programu dla Ukraińców zostanie zorganizowanych ponad 15 kursów i zajęć, m.in.:

 • kursy języka polskiego jako obcego;
 • kursy języka angielskiego;
 • kursy innych języków (portugalski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski);
 • warsztaty planowania kariery i aktywizacji zawodowej;
 • wielopokoleniowe adaptacyjne spacery miejskie po Warszawie;
 • warsztaty i wsparcie psychologiczne;
 • warsztaty z przedsiębiorczości;
 • warsztaty „jak uczyć się skutecznie"
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci i młodzieży;
 • eksperymentalne warsztaty przyrodnicze;
 • kursy komputerowe (Excel, Word, Power Point, podstawy programowania);
 • webinaria wspierające opiekunów, wychowawców i trenerów zaangażowanych w pomoc dzieciom z Ukrainy;
 • wsparcie prawne migrantów (warsztaty + konsultacje);
 • intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów lub pracy w języku polskim;
 • dostosowanie kompetencji wysoko wykwalifikowanych migrantów;
 • wykłady otwarte połączone z warsztatami;
 • konferencja podsumowująca z uroczystym wręczeniem certyfikatów;
 • wsparcie osób z Ukrainy, tłumacze, asysta językowa;
 • obsługa informatyczna platformy e-learningowej.

Program Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy będzie trwał od 15 października 2022 r. do 31 października 2023 r. Uczelnia zaznacza, że w zajęciach będzie mogło wziąć udział około 3000 osób.

Jak wziąć udział w programie?

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz rejestracyjny. W celu wypełnienia formularza należy podać swoje dane oraz wskazać moduły studiów, którymi jesteście zainteresowani. W przypadku wypełniania formularza dla dziecka, formularz wypełnia się w imieniu dziecka i dołącza zdjęcie z numerem PESEL dziecka. Po pomyślnym wypełnieniu formularza otrzymacie e-mail z informacją o weryfikacji danych i miejscach w podanych grupach.

Jeśli udział został potwierdzony, otrzymacie wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami, jak podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy. Jeśli nie wiecie, jak wypełnić i podpisać deklarację uczestnictwa elektronicznie, można przyjść do punktu przyjmowania wniosków i wypełnić ją na miejscu. Punkt znajduje się przy ul. Dobrej 55 w Warszawie (Metro Centrum Nauki Kopernik).

Jeśli złożyliście wniosek online, otrzymacie instrukcje, jak dołączyć do kursów na Uniwersytecie. W przypadku dodatkowych pytań organizatorzy zalecają kontakt z uczelnią w celu poznania szczegółów. Należy zadzwonić pod numer +48 22 55 49 186, który jest dostępny w języku ukraińskim.

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom