Bezpłatne przygotowanie Ukraińców do ukraińskiego egzaminu NTW. Jak zapisać się na kurs?

Bezpłatne przygotowanie Ukraińców do ukraińskiego egzaminu NTW. Jak zapisać się na kurs?

Dodano: 
Uczniowie z Ukrainy przygotowują się do ukraińskiego Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego w Polsce z Funadacją „Niezłomna Ukraina”
Uczniowie z Ukrainy przygotowują się do ukraińskiego Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego w Polsce z Funadacją „Niezłomna Ukraina” Źródło:Unbreakable Ukraine Foundation
Wolontariusze w Polsce pomogą ukraińskim uczniom przygotować się do ukraińskiego Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego w Polsce. Czy wyniki tych egzaminów będą akceptowane w Polsce przy przyjmowaniu na uczelnie wyższe?

NTW to forma egzaminu wstępnego na studia licencjackie w Ukrainie, wprowadzona w 2022 roku w związku z pełnowymiarową inwazją Rosji na Ukrainę. Ma on tymczasowo zastąpić tradycyjne egzaminy wstępne w formacie Niezależnego Testu Zewnętrznego. Fundacja „Niezłomna Ukraina” otworzyła przygotowania NTW w 12 miastach Polski dla wszystkich zainteresowanych przyszłych absolwentów (uczniów 11 klasy). Zajęcia odbywać się będą całkowicie bezpłatnie.

Kiedy i jak będą odbywać się kursy?

Kursy oferowane przez Fundację „Niezłomna Ukraina” będą okazją do przygotowania się do Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego, który w tym roku odbędzie się zamiast Zewnętrznego Testu Niezależnego.

Zajęcia będą obejmowały wyłącznie cztery główne przedmioty: język ukraiński, historię Ukrainy, matematykę oraz język obcy (angielski) i będą odbywały się w soboty od 10:00 do 18:00. W ramach zajęć dwa razy dziennie, również bezpłatnie, będą wydawane posiłki. Fundacja zapewnia też częściowo podręczniki. Można uczęszczać na wszystkie 4 przedmioty, lub wybrane (np. angielski i matematyka). Klasy liczą 25 osób i są stałe.

Gdzie odbywają się zajęcia?

W tej chwili kursy odbywają się w 7 miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Białystok. Od lutego – Łódź, Katowice, Bydgoszcz, Rzeszów i Lublin. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu zajęcia rozpoczęły się w grudniu. W styczniu rozpoczęły się zajęcia w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Białymstoku. A w lutym ruszą zajęcia w Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, Lublinie i Łodzi. Ale studenci mogą dołączyć do grup w każdej chwili.

Jak zarejestrować się na szkolenie?

Jeśli absolwent lub absolwentka chce zapisać się na kurs, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy i formularz rejestracyjny. Na stronie organizacji można znaleźć formularz rejestracyjny, a także wnioski o rejestrację na kursy w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, a także wnioski dla innych miast.

Kiedy muszę przystąpić do egzaminów? Terminy.

NTW odbędzie się w ciągu jednego dnia. Test będzie trwał 180 minut, więc na każdy przedmiot przeznaczono 60 minut. Rejestracja do udziału w ocenie odbędzie się w kwietniu. Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Kształcenia zapewni rejestrację bezpapierową. Wnioskodawcy będą mogli skorzystać ze specjalnego serwisu na każdym etapie rejestracji.

Obecnie planowane są dwie sesje NMT: główna i dodatkowa. Główna odbędzie się w czerwcu, a dodatkowa w czerwcu i lipcu. W dodatkowej sesji testowej będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy z ważnych powodów nie zdali testu w sesji głównej.

Czy polskie uczelnie będą akceptować wyniki NTW?

Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki powiedzieli, że ukraińskie dokumenty dotyczące podstawowego wykształcenia średniego ogólnokształcącego (świadectwa 9. klasy) są uznawane w Polsce. Podobnie jak wyniki Zewnętrznego Niezależnego Testu są akceptowane przy przyjmowaniu na polskie uczelnie.

– Zjednoczenie z Polakami to gwarancja zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Edukacja i język to główne narzędzia, które rozpoczynają taką unifikację. Musimy przejść do konkretnych działań, aby zintegrować się z przestrzenią europejską. Pierwszym krokiem jest nauka języków krajów sąsiednich. I ten krok powinien być obustronny: Polacy są gotowi wpisać ukraiński jako język obcy na listę przedmiotów edukacyjnych. Jednocześnie strona ukraińska musi opracować strategię zdawania egzaminów z języka polskiego. I jeśli wymaga to zmian w ustawodawstwie, to musimy rozpocząć ten proces już dziś – powiedziała wicepremier Iryna Wereszczuk podczas spotkania poświęconego możliwościom kształcenia Ukraińców w Polsce i Polaków na Ukrainie.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Unbreakable Ukraine Foundation
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom