Ukraińcy maturzyści mogą przygotować się do egzaminów końcowych w Polsce

Ukraińcy maturzyści mogą przygotować się do egzaminów końcowych w Polsce

Dodano: 
Uczniowie przygotowują się do egzaminów, zdjęcie ilustracyjne
Uczniowie przygotowują się do egzaminów, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Jacob Lund
Uczniowie 11 klas ukraińskich szkół mogą bezpłatnie przygotować się do egzaminów końcowych w Polsce. Wprost Ukraina informuje o tym, w jakich miastach odbywają się zajęcia.

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie wielu uczniów ukraińskich szkół zostało zmuszonych do opuszczenia swoim domów i szukania schronienia w Polsce. Podczas pobytu za granicą większość z nich kontynuowała ukraińską edukację w trybie online. Z kolei absolwenci, którzy pozostali w Ukrainie, zamiast Zewnętrznego Niezależnego Testu (ZNO) przystąpili do Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego.

Przygotowanie do NMT w Polsce

NMT czyli Narodowy Test Wieloprzedmiotowy to egzamin maturalny będący analogiem ukraińskiego ZNO (Zewnętrznego Niezależnego Testu), który po raz pierwszy został wprowadzony w 2022 roku. Możliwość darmowego przygotowania się do tego egzaminu w Polsce pojawiła się dzięki Fundacji „Niezłomna Ukraina”. Organizacja już rozpoczęła zapisy ukraińskich 11-klasistów na kursy przygotowawcze w 12 miastach w Polsce.

Organizatorzy zaznaczają, że zajęcia będą się składały wyłącznie z czterech głównych przedmiotów: języka ukraińskiego, historii Ukrainy, matematyki i języka obcego (angielskiego). Zajęcia będą odbywać się w soboty od godziny 10.00 do 18.00. Fundacja częściowo zapewni uczniom podręczniki oraz dwa posiłki dziennie.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Obecnie bezpłatne kursy odbywają się już w 7 miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Białymstoku. Od lutego kursy będą dostępne w Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy, Rzeszowie i Lublinie.

Kursy przygotowawcze w Warszawie i innych miastach Polski odbędą się za adresami:

  • Warszawa – Aleje Jerozolimskie 179;
  • Kraków – ul, Świętego Filipa 25;
  • Wrocław – Aleja Wiśniowa, 1;
  • Poznań – os. Jagiellońskie 128;
  • Gdańsk – Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby, ul. ROGALIŃSKA 17;
  • Szczecin – SP nr 3, ul. Reymonta 23;
  • Białystok – SP. nr. 2, ul. Bohaterów Monte Cassino 25.

Na kursy przygotowawcze 11-klasiści mogą zapisać się za pośrednictwem strony internetowej

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: nezlamna.org
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom