Uczniowie klas czwartych otrzymają od Polski laptopy. „Czas wprowadzić system edukacji na najwyższy poziom”

Uczniowie klas czwartych otrzymają od Polski laptopy. „Czas wprowadzić system edukacji na najwyższy poziom”

Dodano: 
Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w KPRM
Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w KPRM Źródło:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Po posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że polscy uczniowie, którzy 1 września 2023 r. rozpoczną naukę w IV klasie, otrzymają od państwa nowe laptopy.

24 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, po którym premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński przeprowadzili konferencję na temat programu przekazania laptopów uczniom.

Jak rząd pomoże uczniom?

Premier RP rozpoczął swoje wystąpienie o pomocy uczniom od stwierdzenia, że to pandemia COVID-19 zmieniła świat: zarówno praca, jak i nauka przeszły w tryb zdalny, więc niektórym uczniom trudno było uczestniczyć w lekcjach online. Dlatego rząd zaczął reagować na ten problem i stworzył program, który ma pomóc dzieciom.

Szef rządu zapewniał, że inwestycje w edukację, cyfryzację czy technologie są kluczowe dla przyszłości Polski. Dlatego już tej jesieni 370 tysięcy uczniów będzie mogło korzystać z nowych laptopów. Będzie to początek wieloletniego programu, na który Polska przeznaczy 760 mln zł. – Czas ostatecznie wprowadzić polską szkołę w XXI wiek i przenieść system nauczania naszych dzieci na jak najwyższy poziom – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dlaczego program skierowany jest do czwartoklasistów?

Laptopy otrzymają uczniowie klas czwartych, bo wtedy zaczynają się uczyć więcej przedmiotów niż w klasach 1-3, zaczynają się lekcje informatyki, a także podstawa programowa, która wymaga komputerów.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom