„Świetlica twórcza polsko-ukraińska” w Katowicach. Oto harmonogram zajęć

„Świetlica twórcza polsko-ukraińska” w Katowicach. Oto harmonogram zajęć

Dodano: 
Malujące dziecko, zdjęcie ilustracyjne
Malujące dziecko, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Da Antipina
Organizatorzy „Świetlicy twórczej polsko-ukraińskiej” zapraszają dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy na wspólne, bezpłatne zajęcia plastyczne i muzyczne. Przedstawiamy szczegółowy plan zajęć.

Projekt „Świetlica twórcza polsko-ukraińska” powstał w ramach współpracy pomiędzy Miastem Katowice, organizacją UNICEF oraz Fundacją „Gniazdo”, która zapewnia wsparcie i opiekę dzieciom, młodzieży i rodzinom zagrożonym marginalizacją społeczną.

„Świetlica twórcza polsko-ukraińska” jest skierowana do dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy, które mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach artystycznych pod okiem dwóch pedagożek z Ukrainy: Oleny Dmytriievy i Kateryny Chruszczowej. Wśród propozycji będą aktywności muzyczne i plastyczne. W czasie zajęć dzieci będą miały okazję nie tylko rozwijać swoje pasje, ale również poznawać kulturę i zwyczaje kolegów i koleżanek. Organizatorzy zapraszają również rodziców i opiekunów uczestników na różnego rodzaju warsztaty, koncerty i wystawy.

Wstęp dla dorosłych i dzieci jest bezpłatny. Obowiązkowe są zapisy na warsztaty oraz indywidualne lekcje gry na pianinie elektrycznym. Należy się zgłaszać, pisząc na adres mailowy: [email protected]. Zajęcia będą odbywały się od czwartku do niedzieli. Będą przeprowadzane na pierwszym piętrze Katowice – Miasto Ogrodów, w sali Muzykodromu (pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice).

„Świetlica twórcza polsko-ukraińska”. Rozkład zajęć

Czwartek:

  • 14:00 i 16:00 zajęcia muzyczne dla dzieci z rodzicami (4-6 lat) / 60 min.
  • 17:30 zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami (4-6 lat) / 90 min.

Piątek:

  • 14:00 i 16:00 zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży (7-14 lat) / 60 min.
  • 17:30-19:00 indywidualne 30-minutowe lekcje gry na pianinie elektrycznym (obowiązują zapisy na stronie: [email protected])

Sobota:

  • 11:00 zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (7-14 lat) / 60 min.
  • 13:30 zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży (7-14 lat) / 60 min

Niedziela:

  • 11:00 zajęcia plastyczne dla dzieci (4-6 lat) / 90 min
  • 13:00 i 14:00: zajęcia muzyczne dla dzieci (4-6 lat) / 60 min.

Ważne: Jeżeli zmagasz się z trudnościami osobistymi oraz potrzebujesz wsparcia lub porady, jest możliwość bezpłatnego kontaktu z psychologiem. Wystarczy napisać na adres mailowy: [email protected].

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: miasto-ogrodów.eu / silesion.pl / mojekatowice.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom