Integracja Polaków i Ukraińców. We Wrocławiu ruszyła kampania „Szacunek, Wdzięczność, Wspólnota”

Integracja Polaków i Ukraińców. We Wrocławiu ruszyła kampania „Szacunek, Wdzięczność, Wspólnota”

Dodano: 
Kampania „Szacunek, Wdzięczność, Wspólnota” we Wrocławiu
Kampania „Szacunek, Wdzięczność, Wspólnota” we Wrocławiu Źródło:Wroclaw.pl
UNICEF wraz z Wrocławiem stworzyli kampanię mającą na celu wzmocnienie relacji społecznych pomiędzy Ukraińcami i Polakami. Bohaterkami kampanii zostało pięć inspirujących kobiet z Ukrainy, które mieszkają i pracują w Polsce.

Kampania „Szacunek, Wdzięczność, Wspólnota" wystartowała 14 listopada z inicjatywy UNICEF-u oraz miasta Wrocławia. Bohaterkami akcji zostały inspirujące kobiety z Ukrainy, które podzieliły się własnymi historiami życia w Polsce. Kobiety wyraziły też podziękowanie Polakom za niezwykłe wsparcie i solidarność okazywaną obywatelom Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji.

– Tą kampanią chcemy pokazać nasze historie, często bardzo trudne, poruszające i smutne. Ale chcemy też podkreślić, że potrafimy się integrować i być częścią społeczności wrocławskiej – mówi jedna z uczestniczek kampanii.

Według słów Dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Radosława Michalskiego, historie uchodźczyń z Ukrainy pokazują, jak ważne było wsparcie wrocławian w czasie pierwszych tygodni po wybuchu wojny. To dało bohaterkom z Ukrainy szansę, by szybciej się usamodzielnić i zacząć współtworzyć wspólnotę Wrocławia, pracując i płacąc podatki.

– To pięć kobiet, pięć realnych twarzy i pięć konkretnych historii spośród wielu więcej podobnych, które usłyszeliśmy przygotowując kampanię. Dziś jej bohaterki pomagają innym, także swoim przykładem, w usamodzielnianiu się – dodał Radosław Michałski.

Celem wydarzenia jest polepszenie stosunków polsko-ukraińskich

Akcja ma na celu poprawę integracji między narodami polskim i ukraińskim, a także stworzenie Ukraińcom więcej możliwości do nauki języka polskiego oraz znalezienia pracy. 14 listopada odbył się pierwszy dzień kampanii, gdzie została prowadzona debata na temat języka i kultury językowej w czasach kryzysu. W ramach programu zasadzono krokusy jako symboliczny gest wdzięczności dla mieszkańców Wrocławia za wsparcie. W ramach kampanii odbyły się warsztaty dla dzieci pod hasłem „Razem możemy więcej”, zostały także poruszone tematy tolerancji i akceptacji.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: wroclaw.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom