Powstaje centrum edukacyjne Google Wiedza w Ukrainie

Powstaje centrum edukacyjne Google Wiedza w Ukrainie

Dodano: 
Google
Google Źródło: Shutterstock
Wielu imigrantów mieszkających za granicą kontynuuje naukę na ukraińskich uczelniach lub w szkołach. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej uruchomiło wspólny projekt z Google na rzecz efektywnego i wygodnego procesu uczenia się.

Ze względu na ciągły ostrzał ukraińskich miast przez wojska rosyjskie niemożliwe jest prowadzenie zajęć w instytucjach edukacyjnych w kraju, więc na ratunek przychodzą cyfrowe platformy do nauki online. „Zamknięcia szkół dotyczą nauczycieli, uczniów i rodziców na całym świecie. W tych niezwykłych czasach technologia może pomóc uprościć naukę na odległość i uczynić ją bardziej dostępną” – twierdzą twórcy.

„Ucz się gdziekolwiek jesteś” to inicjatywa Google, która pomoże we wszystkim, czego potrzebujesz, aby zacząć. Dzięki usłudze ukraińscy użytkownicy będą mogli łatwo znaleźć zasoby, które posiada Google, nabyć nowe umiejętności, rozwinąć karierę w Ukrainie i ruszyć w stronę cyfryzacji edukacji. Centrum edukacyjne pomoże każdemu w kraju nauczyć się wszystkiego na świecie, niezależnie od tego, czy będzie to wiedza do szkoły, pracy czy życia.

„Tak, nasze niezawodne narzędzia do wspólnego nauczania i uczenia się, dostępne bezpłatnie, zawsze będą na wyciągnięcie ręki, więc proces edukacyjny będzie kontynuowany pomimo wszystko” – czytamy na stronie.

Projekt podzielony jest na trzy sekcje:

  • Wiedza do szkoły – obejmuje zasoby Google przeznaczone dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców, aby odkrywać nowe narzędzia do uczenia się i nauczania online;
  • wiedza do pracy – pomoże zdobyć praktyczne umiejętności, znaleźć pracę i rozwinąć własny biznes;
  • wiedza dla życia – stworzona, by otwierać na świat, rozwijać i rozbudzać ciekawość.

Możesz dowiedzieć się więcej o możliwościach projektu i jego zawartości, klikając link.

instagram

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Instagram / diia.edukation
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom