Rozpocznij swoją karierę w branży IT. Dotacje dla Ukrainek w Polsce na studia

Rozpocznij swoją karierę w branży IT. Dotacje dla Ukrainek w Polsce na studia

Dodano: 
Kobieta deweloperka IT pisząca na klawiaturze
Kobieta deweloperka IT pisząca na klawiaturze Źródło:Shutterstock / SeventyFour
Chcesz zdobyć umiejętności programistyczne i budować swoją karierę w IT? Prezentujemy szczegóły inicjatywy, która pomoże przekwalifikować się i opanować zawód programisty.

Platforma Together wraz z największą w Polsce szkołą programowania online Kodilla uruchomiła inicjatywę przekwalifikowania dla kobiet z Ukrainy, które chcą rozpocząć karierę w IT.

Razem i Kodilla przekazują 30 dotacji na kompleksowe programy przekwalifikowania zawodowego otwarte dla ukraińskich kobiet, które z powodu wojny zmuszone były opuścić swoją ojczyznę. Inicjatywa ma na celu wsparcie osób przesiedlonych, aby pomóc im w zdobyciu umiejętności programowania, aby mogły rozpocząć nową karierę w IT – czytamy na oficjalnej stronie szkoły Kodilla.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  • Ukrainki, które przeprowadziły się do Polski po 24 lutego 2022 r;
  • kobiety bez doświadczenia w branży IT;
  • osoby chętne do nauki programowania i znalezienia pracy w branży IT;
  • osoby gotowe do nauki 10-20 godzin tygodniowo przez 4 miesiące;
  • osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1;
  • osoby, które posiadają podstawową umiejętność obsługi komputera i mają stabilne połączenie z Internetem.

Chcę się przekwalifikować. Jak się zgłosić?

Aby dostać się do programu należy wypełnić aplikację na stronie internetowej szkoły. Ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń to 10 listopada 2022 roku. Do aplikacji należy dodać film motywacyjny w języku angielskim trwający do 2 minut. Musisz opowiedzieć o tym, dlaczego chcesz wziąć udział w kursie i dlaczego kariera programisty ci odpowiada.

Jakie są kierunki studiów?

Podczas szkolenia będziesz mógł zdobyć umiejętności Frontend Developera lub Python Developera.

Podczas studiów Frontend Developer studenci nauczą się podstaw kodowania w HTML i CSS, a także zdobędą wiedzę na temat technologii SCSS, JavaScript i React. Natomiast studenci kursu Python Developer poznają podstawy kodowania w języku Python.

Jak będzie przebiegało szkolenie?

Najpierw Ukrainki, które zostaną wybrane do szkolenia i przekwalifikowania, przejdą szkolenie, które będzie trwało 1 tydzień. Kursantki otrzymają dostęp do materiałów i zostaną poproszone o wykonanie zadań. Do 28 listopada organizatorzy stworzą czat Coffee, gdzie ukraińskie kobiety otrzymają odpowiedzi na swoje pytania.

Kursy są bezpłatne i będą trwały 4 miesiące. Szkolenie odbędzie się zdalnie, a sam program będzie prowadzony w języku ukraińskim. Kursy obejmują również cotygodniowe osobiste rozmowy wideo z mentorem, który sprawdzi zadania domowe i zapewni wsparcie przez cały okres szkolenia.

Więcej szczegółów na temat programu dostępnych jest na oficjalnej stronie Szkoły Programowania Kodilla.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Szkoła programowania Kodilla
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom