Nauka w Polsce. Jakie trudności spotykają ukraińskich uczniów?

Nauka w Polsce. Jakie trudności spotykają ukraińskich uczniów?

Dodano: 
Książka, zdjęcie ilustracyjne
Książka, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
W tym roku do polskich szkół dołączyło 185 tys. ukraińskich dzieci. Uczniowie napotykają rożne trudności: od bariery językowej po różnice programowe.

Problemy, z jakimi borykają się ukraińskie dzieci w szkołach, są głównie związane z barierą językową, odmiennym podejściem do nauczania i różnicą w wymaganiach przedmiotowych. Dzieciom w szkołach brakuje również tłumaczy i asystentów, którzy mogliby okazywać wsparcie uczniom i tłumaczyć terminy, których oni nie rozumieją. Wielu dzieci z powodu braku miejsc w klasach, musiało pójść do klasy wyższej lub zostać w tej samej i drugi raz powtarzać ten sam rok.

Zdaniem polskiej psycholog Małgorzaty Golonki-Wójcik, ukraińskim dzieciom trudno jest przyzwyczaić do nowej szkoły. Z powodu nagłych zmian, najpierw w miejscu zamieszkania, a następnie w placówce edukacyjnej, dzieci znajdują się w ciągłym stresie, przez co nie czują się pewnie. Duży ciężar spada również i na szkolnych nauczycieli, którzy powinni zapewniać komfortową atmosferę w klasie oraz nauczać w sposób zrozumiały dla wszystkich.

Czemu jest mało nauczycieli?

Z powodu problemów płacowych wielu nauczycieli zaczęło opuszczać szkołę i zaczęło pracę jako korepetytorzy albo zmieniło branżę. W rezultacie w szkołach może brakować pedagogów. W związku z tym polski rząd podjął decyzję o podniesieniu pensji nauczycieli w przyszłym roku, co ma zachęcić dużą liczbę osób do powrotu do pracy w placówkach edukacyjnych.

Sekretarz stanu Ministerstwa edukacji Tomasz Rzymkowski poinformował redakcję Polskiego Radia o tym, że w przyszłym roku dotacja edukacyjna w Polsce wzrośnie o 20 proc. Będzie to oznaczało wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli o ok. 800 zł brutto. Polityk zaznaczył też, że planowane jest wprowadzenie zmian w Karcie Nauczyciela ze względu na zbyt krótki czas pracy dla pedagogów. Zaznaczył jednak, że może to zająć więcej czasu, ponieważ nie ma jeszcze konsensusu w tej sprawie.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Polskie Radio
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 1.032.369 zł (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), co stanowi 79,88% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 1.292.369 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom