Darmowy online kurs business angielskiego dla Ukraińców. Warunki uczestnictwa

Darmowy online kurs business angielskiego dla Ukraińców. Warunki uczestnictwa

Dodano: 
Diia.business.warsaw
Diia.business.warsaw Źródło: Shutterstock
Diia.business, która niedawno została otwarta w Warszawie, zaprasza wszystkich na bezpłatny kurs online angielskiego biznesowego. W trakcie zaledwie 10 lekcji można opanować wiedzę niezbędną do pracy za granicą.

Znajomość biznesowego języka angielskiego i umiejętność prawidłowego prowadzenia korespondencji biznesowej z pracodawcami z zagranicy staje się niezwykle ważnym czynnikiem, jeśli chcesz zdobyć dobrze płatną pracę i pracować na międzynarodowym rynku. W związku z wojną w Ukrainie wielu specjalistów, którzy wyemigrowali, poszukuje teraz pracy w innych krajach, gdzie znajomość języka angielskiego stała się nieodzownym sposobem komunikacji między ludźmi.

instagram

W Wprost Ukraina pisaliśmy już o jedynej w Unii Europejskiej aplikacji Diia.business, która pozwala przechowywać ważne dokumenty w wersji elektronicznej i pomaga przedsiębiorcom w tworzeniu, rozwijaniu i skalowaniu biznesu. Organizatorzy starają się być bardziej przydatni dla obywateli Ukrainy i dlatego zainicjowali kurs online z języka angielskiego.

O kursie

Głównym celem kursu jest pomoc w nauce niuansów komunikacji biznesowej w języku angielskim oraz umiejętności pisania listów biznesowych. Lekcje będą zawierały również szczegółowe wyjaśnienia, jak prowadzić negocjacje w języku angielskim oraz umiejętnie przygotować CV na rozmowę kwalifikacyjną.

„Ten kurs jest dla Ukraińców niezależnie od zawodu, którzy potrzebują języka angielskiego do pracy i mają poziom biegłości od A2 wzwyż” – powiedzieli organizatorzy.

Lekcje języka biznesowego poprowadzi mówca Olesya Yavorska, filolog, nauczycielka języka angielskiego w EnglishDom, która ma 5-letnie doświadczenie w nauczaniu.

Szczegóły wydarzenia

Lekcje będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek od 12 września w formacie online. Czas: 18:00-19:00 czasu warszawskiego. Aby się zarejestrować, należy kliknąć link i wypełnić formularz uczestnictwa lub wstawić + pod ostatnim postem na stronie Instagram.

W sumie kurs zawiera 10 bezpłatnych zajęć z następujących tematów:

  1. Business communication
  2. Presenting efficiently
  3. Building relationships
  4. Teambuilding
  5. Sales
  6. Legislation in English
  7. Currency & Finance
  8. Job Interview
  9. Documents and reports
  10. Writing business e-mails
Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Instagram / diia.business.warsaw
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom