„Skanuj kod QR i ucz się”. Darmowe elektroniczne podręczniki dla uczniów z Ukrainy

„Skanuj kod QR i ucz się”. Darmowe elektroniczne podręczniki dla uczniów z Ukrainy

Dodano: 
Uczeń z telefonem. Zdjęcie ilustracyjne
Uczeń z telefonem. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: SE.pl / shutterstock.com / fizkes
Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy informuje, że na portalu Państwowej Instytucji Naukowej „Instytut Modernizacji Treści Kształcenia” dostępna jest elektroniczna biblioteka zawierająca 1335 podręczników i podręczników, która powinna pomóc uczniom w nauce zdalnej.

Na stronie internetowej Państwowej Instytucji Naukowej znajduje się elektroniczna biblioteka z podręcznikami dla uczniów i nauczycieli. Tworzone są elektroniczne wersje podręczników dla liceów ogólnokształcących oraz uczniów od 1 do 11 klasy.

Jak pobrać e-podręcznik?

Aby pobrać książkę w formacie PDF: przejdź na oficjalną stronę biblioteki elektronicznej, wybierz klasę, wybierz potrzebną książkę w katalogu i kliknij przycisk „pobierz PDF”.

Do inicjatywy przyłączają się ukraińskie wydawnictwa

Jak donosi Ministerstwo Edukacji i Kultury Ukrainy, wydawnictwo „Ranok” zapewniło otwarty dostęp do podręczników elektronicznych dla klas 1-5 ze wszystkich przedmiotów. Miało to na celu wsparcie uczniów, którzy mają prawo do wysokiej jakości systematycznej edukacji, niezależnie od ich lokalizacji, a także dostęp do wszystkich podręczników elektronicznych dla nauczycieli placówek oświatowych w celu urozmaicenia programu nauczania.

Według wydawnictwa jest to nowoczesna przestrzeń edukacyjna wypełniona interaktywnym materiałem edukacyjnym, który organicznie łączy funkcje podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zbioru zadań do kształtowania przedmiotu i kompetencji kluczowych, a także zeszytu do kontroli wiedzy.

Jak nauczyciel i uczeń mogą uzyskać dostęp do e-booków?

Aby odwiedzić stronę, musisz zarejestrować się na platformie internetowej. Wydawnictwo „Ranok” na swojej oficjalnej stronie wyświetla instrukcję rejestracji dla nauczyciela, ale uczeń i rodzice mogą zarejestrować się identycznie.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Міністерство Освіти та Науки України/Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom