Ukraińcy chcą zamienić symbol na tarczy pomnika Matki Ojczyzny na herb

Ukraińcy chcą zamienić symbol na tarczy pomnika Matki Ojczyzny na herb

Dodano: 
Monument Matki Ojczyzny z Kijowie
Monument Matki Ojczyzny z Kijowie Źródło:Facebook / Ministerstwo Kultury Ukrainy
W Ukrainie odbyło się głosowanie nad symboliką na tarczy pomnika „Matka Ojczyzna” w Kijowie. Minister kultury Ołeksandr Tkaczenko poinformował, że większość ankietowanych głosowała za zmianą herbu ZSRR na herb Ukrainy. Ankieta zebrała 780 tysiąc głosów.

Ukrainizacja pomnika

Pomnik „Matki Ojczyzny” powstał za czasów ZSRR i znajduje się na terenie Narodowego Muzeum II wojny światowej w Kijowie. W 1991 roku po ogłoszeniu przez Ukrainę niepodległości zaczęto podejmować różnorodne próby ukrainizacji pomnika. To m.in. ubieranie go w ukraiński wieniec makowy, a w nocy oświetlanie niebiesko-żółtymi kolorami.

Chcą zastąpić radzieckie symbole

Ostatnim z przykładów było głosowanie dotyczące zmiany symbolu radzieckiego na tarczy. Głosowanie odbyło się na ukraińskiej platformie „Dia”. Według wyników największą liczbę głosów – 85 procent zdobyła opcja zastąpienia sierpa i młota trójzębem – państwowym herbem Ukrainy. 9 procent ankietowanych głosowało za opcją usunięcia symbolu i pozostawienia pustej tarczy, a najmniejsza liczba – 6 procent – za pozostawienia tarczy bez zmian.

Sytuacje skomentował minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko. – Mogliśmy zrobić wszystko według własnego uznania i bez konsultacji z opinią publiczną. Ale jestem pewny, że dialog ze społeczeństwem jest ważny. Dyskusja powinna być inicjowana, zwłaszcza w takich sprawach. Nie mówimy dziś o całkowitym rozebraniu pomnika, bo nie ma takiej możliwości ze względu na czas i ogromne środki, jakich ten proces wymaga – zaznaczył.

Nie sprecyzował jednak, w jaki sposób dokładnie zostaną zrealizowane wyniki głosowania, napisał jedynie o pracy nad przebudową pomnika – jej przemyśleniu i zmianach technicznych.

Historia powstania pomnika

Projekt monumentu opracował w latach 70. rzeźbiarz Jewhen Wuchetych. W 1974 po śmierci projektanta projekt przejął ukraiński rzeźbiarz Wasyl Borodai, zmieniając pierwotną ideę. Początkowo zakładano, że na postumencie zostanie wzniesiona 90-metrowa brązowa i złocona postać kobiety. Rzeźba o tak gigantycznych wymiarach jest przykładem klasycznej sowieckiej gigantomanii i monumentalizmu.

Całkowita wysokość pomnika to 102 metry. Waga konstrukcji: 450 ton.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Telegram / Minister Kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom