Ukraińskie Centrum Edukacyjne rozpoczęło swoją działalność w Polsce. Wyjaśniamy, jakie usługi oferuje

Ukraińskie Centrum Edukacyjne rozpoczęło swoją działalność w Polsce. Wyjaśniamy, jakie usługi oferuje

Dodano: 
Otwarcie Ukraińskiego Centrum Edukacyjne
Otwarcie Ukraińskiego Centrum Edukacyjne Źródło:Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
25 lipca 2022 r. w Warszawie odbyło się otwarcie Ukraińskiego Centrum Edukacji. Do oficjalnego otwarcia online dołączył się minister edukacji i nauki Ukrainy Serhij Szkarlet.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zainicjowało uruchomienie sieci ukraińskich ośrodków edukacyjnych w celu szkolenia Ukraińców w wieku produkcyjnym w nowych zawodach i niezbędnych umiejętnościach na rynku pracy, a także organizacji edukacji w ramach państwowego programu dla dzieci, które przeniosły się do innych regionów Ukrainy i za granicę.

Pierwsze Centrum zostało otwarte w Szwajcarii, a 25 lipca rozpoczęło działalność drugie Centrum Edukacyjne w Polsce. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki RP, Urzędu m.st. Warszawy, Ambasady Ukrainy w Polsce oraz partnerzy Ukraińskiego Centrum Edukacji.

Partnerami Centrum w Polsce są Ministerstwo Edukacji i Nauki RP, Urząd Pracy w Polsce, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Instytut Modernizacji Treści Kształcenia, Stowarzyszenie Edukacji Innowacyjnej i Cyfrowej, Central European Initiative, Fundacja Pro Futuro.

Główny cel Centrum Edukacyjnego

„Głównym celem sieci takich ośrodków za granicą jest umożliwienie ukraińskim dzieciom kontynuowania nauki zgodnie z ukraińskim państwowym programem od nowego roku akademickiego. Ponadto obywatele Ukrainy, którzy czasowo przenieśli się za granicę, będą mogli opanować odpowiednie zawody informatyczne i umiejętności najbardziej poszukiwane na rynku pracy w warunkach wojennych” – napisał minister edukacji i nauki Serhij Szkarlet w swoim kanale na Telegramie.

Dorośli i dzieci z Ukrainy będą mogli w stolicy Polski znaleźć dla siebie wiele przydatnych i ciekawych rzeczy: naukę w ukraińskiej szkole, opanowanie zawodów informatycznych i umiejętności miękkich, naukę języka ukraińskiego, polskiego i angielskiego, pomoc w zatrudnieniu, wycieczki i wiele innych rzeczy – informuje Ukrinform.

Chcę się uczyć. Jak się zarejestrować?

Na oficjalnej stronie Centrum znajduje się harmonogram wydarzeń. Wybierając jedno z nich, trzeba się zarejestrować. Większość wydarzeń odbywa się online, więc będzie można dołączyć z innych części świata. Każde wydarzenie czy zajęcia w centrum edukacji są bezpłatne.

Będą kolejne centra edukacyjne w Europie

Ukraińskich Centrum Edukacjyjnyech będzie o dużo więcej – zapewniają organizatorzy. – W oparciu o Ukraińskie Centrum Edukacyjne w Polsce będziemy prowadzić szkolenia także dla innych krajów, w których jest obecnie duża liczba Ukraińców: Rumunia, Słowacja, Węgry, Niemcy, Czechy, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Turcja, USA, Kanada i Wielka Brytania – podsumowała koordynatorka sieci Ukraińskich Centrów Edukacyjnych, dyrektor wykonawcza Stowarzyszenia Edukacji Innowacyjnej i Cyfrowej Maria Bogusław.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ukrinform, Ministerstwo Edukacji i Rozwoju Ukrainy
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom