Gdzie w Polsce Ukraińcy będą mogli poświęcić koszyki wielkanocne 16 kwietnia?

Gdzie w Polsce Ukraińcy będą mogli poświęcić koszyki wielkanocne 16 kwietnia?

Dodano: 
Wielkanocne ozdoby
Wielkanocne ozdoby Źródło:Pexels
Prawosławni będą mogli w Polsce obchodzić Wielkanoc według własnych tradycji. Poniżej dzielimy się informacjami o kościołach, w których 16 kwietnia można pobłogosławić koszyk wielkanocny i przyjąć komunię.

Prawosławni obchodzą Wielkanoc nieco później niż katolicy. W tym roku Wielkanoc obchodzona będzie 16 kwietnia. Ukraińcy mieszkający w Polsce również mogą czuć się jak u siebie w domu i obchodzić to święto według własnych tradycji.

Po inwazji na pełną skalę przyjęto program „Misja pomocy kapelańskiej dla wiernych PCU, którzy w wyniku wojny przebywają czasowo poza Ukrainą”. – Misja zapewnia opiekę duchową Ukraińcom, którzy z powodu wojny znaleźli się za granicą. Ci ludzie potrzebują duchowej komunii, chcą uczestniczyć w nabożeństwach i komunii – powiedział portalowi vpolshchi.pl o. Vasyl Rudnytski, rzecznik prasowy arcybiskupa Hilariona z Równego i Ostroh.

W ramach misji przedstawiciele kościoła i z Ukrainy odprawiają nabożeństwa głównie w kościołach katolickich. Stacjonarne pastoraty PCU i kapłaństwa znajdują się w największych miastach Polski:

  • Poznań: Kościół Ojców Jezuitów przy ul. Szewska, 18;
  • Wrocław: Kościół św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim, 51-621 Aleja Dąbska;
  • Kielce: Dom Polsko-Ukraiński, ul. Urzędnicza 3;
  • Warszawa: obecnie trwają negocjacje dotyczące lokalizacji;
  • Lublin: brak stałego kościoła.

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe księży znajdują się na oficjalnej stronie Misji Duszpasterskiej PCU w Polsce.

Jeśli mieszkacie w małych miejscowościach oddalonych od tych kościołów, można pobłogosławić swój koszyk wielkanocny w cerkwi greckokatolickiej lub katolickiej.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: vpolshchi.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom