Jak rozliczyć PIT-11 w 2023 roku? Instrukcja

Jak rozliczyć PIT-11 w 2023 roku? Instrukcja

Dodano: 
Rozliczenie PIT-11
Rozliczenie PIT-11 Źródło:Shutterstock / Anna Gawlik
Co roku pracodawcy w Polsce wystawiają swoim pracownikom PIT-11. Nie zawsze jednak wiadomo, co pracownik powinien zrobić z tym dokumentem. Wprost Ukraina przygotował wideo poradnik, jak rozliczyć deklarację od pracodawcy.

Każdy pracownik lub właściciel firmy w Polsce jest zobowiązany do odprowadzania odpowiednich opłat podatkowych. Są one potrącane od wszystkich dochodów, które dana osoba uzyskała w ciągu roku.

Pracodawca, który wystawia pracownikowi PIT-11, wykazuje w deklaracji wszystkie jego dochody w ciągu 12 miesięcy. Oprócz łącznej wysokości dochodu, w PIT-11 wskazuje również wysokość podatków zapłaconych od tego dochodu. Jeśli osoba fizyczna pracowała w ciągu roku u kilku pracodawców, otrzyma kilka egzemplarzy PIT-11 z danymi liczbowymi dla każdego miejsca pracy.

Dlaczego środki są zwracane po obliczeniu PIT-11?

Co roku pracownik zatrudniony na umowę o pracę płaci 27% swojego wynagrodzenia w podatku. Odpowiednio, otrzymuje 73% w ramach wynagrodzenia pieniężnego. Wszystko to dzieje się w formie zaliczek, więc w kolejnym roku podatkowym polski urząd skarbowy może dokładnie obliczyć, ile faktycznie powinieneś zapłacić podatków. Często te kwoty nie pokrywają się.

W związku z tym mogą pojawić się dwie sytuacje. Pierwsza to taka, w której część podatku zostanie Ci zwrócona (dzieje się tak w większości przypadków dotyczących Ukraińców). Druga to sytuacja, gdy zapłaciłeś za mało podatku i musisz dopłacić określoną kwotę.

Dlatego czasami, po obliczeniu PIT-11 i wysłaniu formularza PIT-37 do urzędu skarbowego, możesz zauważyć, że część zapłaconych podatków zostanie Ci zwrócona.

Dodatkowe środki z PIT-37

Przy wyliczaniu PIT-11 można również skorzystać z ulg i otrzymać dodatkowe środki, wszystkie one obowiązują również dla Ukraińców w Polsce:

  • na dziecko lub dzieci;
  • za korzystanie z internetu;
  • odliczenia z tytułu darowizn;
  • wydatki na rehabilitację leczniczą;
  • za darowiznę;
  • dojazd do pracy

Wysokość dodatkowych środków refundowanych na dziecko wynosi 1112 zł od 2022 roku. Jeśli rodzina ma 3 dzieci, to świadczenie na trzecie dziecko wyniesie 2000 zł. Na każde kolejne dziecko – 2700 zł.

Jak obliczyć PIT-11 i wysłać PIT-37 do urzędu skarbowego?

Obliczenie zeznania podatkowego nie zajmuje wiele czasu. Aby dowiedzieć się, jak zwrócić podatek, otrzymać zasiłek na dziecko i zrobić to szybko, zobacz szczegółową instrukcję od Wprost Ukraina.

Kiedy mogę nie otrzymać zwrotu lub pomocy z ulg?

Jeśli nie wypełnisz samodzielnie PIT-37, urząd skarbowy zrobi to za Ciebie na podstawie informacji, które otrzymał z PIT-11. Jednak w tym przypadku nie będziesz mógł liczyć na zwrot świadczeń, jeśli masz do nich prawo.

Przypomnijmy, że wszyscy pracodawcy mają obowiązek wystawić pracownikom PIT-11 do końca lutego. Pracownik z kolei musi również do 2 maja 2023 roku złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie o wysokości podatku dochodowego na formularzu PIT-37 lub PIT-36.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: progressholding/eww
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom