Program „Cash for Work” przedłużony. Na czym polega?

Program „Cash for Work” przedłużony. Na czym polega?

Dodano: 
Zdjęcie kobiety w pracy
Zdjęcie kobiety w pracy Źródło: Shutterstock / Roman Samborskyi
Program „Cash for Work” został przedłużony przynajmniej do końca trwającego roku szkolnego. – Cieszę się, że udało się przedłużyć program na kolejne miesiące i zapewnić dalsze wsparcie w integracji i komunikacji ukraińskich uczniów – powiedział w rozmowie z RMF FM Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

W związku z rosyjską agresją wielu Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia ojczyzny. Uchodźcy w poszukiwaniu schronienia udawali się do Polski i to właśnie tutaj poszukiwali pracy. Aby to ułatwić, powstał program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców „Cash for Work”, który jest realizowany przez Miasto Lublin i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Jak się okazuje, program został przedłużony przynajmniej do końca roku szkolnego.

– Dzięki współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej pedagodzy z Ukrainy zatrudnieni w ramach programu „Cash for Work” będą obecni w miejskich placówkach oświatowych do końca trwającego roku szkolnego. Cieszę się, że udało się przedłużyć program na kolejne miesiące i zapewnić dalsze wsparcie w integracji i komunikacji ukraińskich uczniów – powiedział w rozmowie z RMF FM Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

„Cash for Work”. Kogo dotyczy program?

W ramach programu „Cash for Work” już w marcu pracę w lubelskich szkołach w charakterze asystenta nauczyciela rozpoczęli pedagodzy z Ukrainy. Obecnie w 39 placówkach jest zatrudnionych 70 osób. Dodatkowo dwie osoby otrzymały pracę w Urzędzie Miasta Lublin – pracują na stanowisku koordynatora asystentów.

Nauczyciele z Ukrainy zostali zatrudnieni jako asystenci nauczania w lubelskich szkołach, aby pomagać polskim i ukraińskim uczniom w szybszej integracji. Podczas wakacji ukraińscy edukatorzy wspierali miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe, które organizowały wydarzenia w ramach corocznej akcji „Lato w mieście".

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: metropolie.pl / RMF FM
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom