Platforma „Mapuj Pomoc”. Interaktywna mapa dla Ukraińców w Polsce

Platforma „Mapuj Pomoc”. Interaktywna mapa dla Ukraińców w Polsce

Dodano: 
Wspieramy Ukrainę, zdjęcie ilustracyjne
Wspieramy Ukrainę, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / BooFamily
Platforma Mapuj Pomoc została stworzona specjalnie dla ukraińskich uchodźców w Polsce. Serwis ułatwi im znalezienie najbliższego ośrodka pomocy.

Platforma internetowa Mapuj Pomoc jest przydatna dla Ukraińców, którzy potrzebują pomocy w Polsce lub dla osób, które chcą ją zaoferować. Portal zawiera bazę instytucji, które aktywnie pomagają uchodźcom z Ukrainy. W tej chwili w projekcie zostało zarejestrowanych ponad 1000 punktów pomocy z całego kraju.

Jak korzystać z platformy?

Po wejściu na stronę użytkownicy, którzy mają konkretne potrzeby, mogą otworzyć zakładkę z mapą. Wybierając funkcję „Znajdź pomoc”, użytkownicy uzyskują dostęp do przestrzeni informacyjnej w postaci mapy, na której w łatwy sposób mogą znaleźć w dowolnym regionie lokalne ośrodki oferujące pomoc materialną, instytucjonalną oraz socjalną.

W celu poszukiwania konkretnej pomocy należy doprecyzować własne potrzeby ustawiając pewne kryteria. Należy podać informacje o:

  • niezbędnej pomocy materialnej lub rzeczowej (finansowa, leki, zabawki dla dzieci, ubrania lub buty itp.)
  • poszukiwanych usługach (prawnik, asystent językowy, tłumacz, psycholog itp.)
  • lokalizacji (region, powiat, miasto);
  • preferowanej formie pomocy (usługi online, infolinia, centra na miejscu itp.)

W ten sposób platforma umożliwia łatwe oraz szybkie znalezienie ośrodków pomocy w wygodnej dla użytkownika miejscowości.

Dołącz do platformy

Platforma „Mapuj Pomoc” łączy wszystkie rodzaje okazania pomocy. Do projektu wolontariackiego w Polsce może dołączyć każdy, czy to osoba, czy organizacja. Aby zostać członkiem projektu i udzielać wsparcia obywatelom Ukrainy, należy założyć własne konto na stronie internetowej serwisu, dodając profil własnej organizacji poprzez funkcję „Udziel pomocy".

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: mapuj pomoc.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom