Jaki internet zainstalować w domu? Najlepsze oferty polskich operatorów

Jaki internet zainstalować w domu? Najlepsze oferty polskich operatorów

Dodano: 
Instalacja Internetu
Instalacja Internetu Źródło:Shutterstock
Czasami mobilnego internetu nie wystarcza do ciągłego korzystania przez cały miesiąc. Dlatego lepiej zainstalować w domu szybki internet, który będzie działał bez ograniczeń. Jak wybrać operatora i najlepszą ofertę?

Jeśli na stałe mieszkacie na terenie Polski, wygodniej i korzystniej jest podłączyć internet stacjonarny. W ramach tej usługi dostawcy internetu prowadzą linię kablową do komputera lub routera i podłączają dostęp do sieci.

Jakiego operatora wybrać?

Konkurencja na tym rynku jest dość duża. Wiele firm – zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych – oferuje swoje usługi w zakresie łączenia się z internetem. Jeśli chcesz korzystać z internetu bezprzewodowego w Polsce, ceny będą nieco wyższe. Specjaliści zalecają zainstalowanie routera Wi-Fi w pomieszczeniu i używanie go na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Najpopularniejszymi dostawcami są UPC, Vectra, Netia, Orange, Plus, Play i TOYA.

Cena domowego WiFi waha się od 50 zł do 70 zł miesięcznie. Najkorzystniejsze oferty znajdują się w UPC, Vectra i Multimedia. Pewną wadą ich ofert jest o 30 Mb/s niższa prędkość Internetu niż Netia czy Orange. Jeśli nie pobierasz dużych plików lub nie korzystasz ze specjalnych programów, które wymagają szybkiej komunikacji, te oferty będą najbardziej atrakcyjne i opłacalne.

Warto też sprawdzić, czy Twój operator komórkowy Orange lub Plus ma dla swoich klientów ciekawe oferty w postaci dodatkowych usług abonamentowych – mając internetu mobilny, telefon, telewizję i internet stacjonarny, możesz zaoszczędzić pieniądze dzięki abonamentowi łączonemu.

Zawieranie umowy

Po wybraniu operatora należy podpisać umowę. Prawie wszyscy dostawcy oferują 2-letnią niezobowiązującą umowę. W tym czasie cena jest stała. Jeśli jednak zdecydujesz się rozwiązać umowę przed końcem jej obowiązywania, jesteś zobowiązany do zapłaty pozostałej kwoty za niewykorzystane miesiące. Czas trwania umowy w niektórych firmach można wybrać na okres od 6, 12 do 24 miesięcy. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach operatorów.

Jak wygląda proces podłączenia?

Po podpisaniu umowy konieczne jest uzgodnienie przybycia fachowca i instalacji internetu. Technik rozpoczyna wizytę od sprawdzenia aktualnej instalacji w pomieszczeniu i jeśli jej nie ma, łączy pomieszczenie z instalacją na klatce schodowej. Po podłączeniu urządzeń takich jak dekoder czy modem technik aktywuje usługi i sprawdza poprawność działania wszystkich urządzeń. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie, że instalacja została wykonana prawidłowo, a klient podpisuje umowę o telefonię stacjonarną lub aplikację.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Mobirank
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom