Poruszająca polsko-ukraińska wystawa „Mamo, ja nie chcę wojny!”

Poruszająca polsko-ukraińska wystawa „Mamo, ja nie chcę wojny!”

Dodano: 
Dziecko na antywojennej demonstracji, zdjęcie ilustracyjne
Dziecko na antywojennej demonstracji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / Matti
Prace polskich dzieci z 1946 roku i rysunki młodych Ukraińców z 2022 roku – to dzięki nim powstała wystawa „Mamo, ja nie chcę wojny!". – Chcemy pokazać, że wojna wygląda w oczach dziecka zawsze tak samo – powiedziała opiekunka wystawy dr Dorota Sadowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

W drugiej połowie lipca przed Pałacem Staszica w Warszawie i w 15 innych polskich miastach, w których znajdują się siedziby Archiwów Państwowych lub ich oddziały, została otworzona szczególna wystawa pt. „Mamo, ja nie chcę wojny!!! Polsko-ukraiński projekt archiwalny”.

Wystawa została stworzona z prac polskich i ukraińskich dzieci. Zostały ze sobą zestawione rysunki młodych Polaków, które powstały na potrzeby badań pedagogicznych i konkurs ogłoszony w 1946 roku w tygodniku „Przekrój", za zgodą ówczesnego Ministerstwa Oświaty oraz rysunki dzieci z Ukrainy, które powstały w 2022 roku.

Na wszystkich pracach, niezależnie od czasu, kiedy powstawały, uwiecznione zostały podobne sytuacje i wydarzenia, których świadkami były dzieci: naloty, bombardowania, żołnierze z bronią, uciekający z dobytkiem ludzie, którzy opuszczają swoje domy. Wystawa zostanie otwarta łącznie w 27 miastach.

facebook

Podobieństwo historycznych i współczesnych prac poraża

– Chcemy pokazać, że wojna wygląda w oczach dziecka zawsze tak samo – powiedziała opiekunka wystawy dr Dorota Sadowska z Uniwersytetu Warszawskiego, której słowa przytacza portal rmf24.pl. – Dzieci rysują czołgi, samoloty zrzucające bomby, pożary i eksplozje, rannych i zabitych, zrujnowane domy, mogiły. Rysują siebie i swoją rodzinę, rysują ewakuację i ucieczkę. Ale rysują też nadzieję i swoje marzenia na przyszłość – dodała.

Z rysunków zostanie stworzony kolaż na temat wojny w Ukrainie, który będzie wystawiony na międzynarodowej charytatywnej aukcji cyfrowej NFT. Zebrane środki trafią do funduszu pomocy humanitarnej dla dzieci dotkniętych wojną.

Wystawa rysunków dzieci w WarszawieRysunki polskich dzieci w 1946 roku. Wystawa w WarszawieWystawa rysunków polskich i ukraińskich dzieci podczas wojnyRysunki ukraińskich dzieci
Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie / rmf24.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom