Pomoc finansowa dla Ukraińców z programu TeRA. Kto może skorzystać?

Pomoc finansowa dla Ukraińców z programu TeRA. Kto może skorzystać?

Dodano: 
TeRA pomoc finansowa
TeRA pomoc finansowa Źródło:oficjalna strona organizacji TeRA
Ukraińcy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną, będą mogli ubiegać się o pomoc od Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu TeRA.

Polska Akcja Humanitarna to polska organizacja pozarządowa działającą od 1992 roku. Od 2004 roku także organizacja pożytku publicznego. Ramy etyczne działań organizacji reguluje Kodeks Czerwonokrzyski. W krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi pracują przy wsparciu systemu klastrów pomocy humanitarnej, które regulują i koordynują działania w regionie.

PAH kieruje do Ukraińców program TeRA, którego celem jest „wsparcie osób, które najbardziej potrzebują pomocy po opuszczeniu Ukrainy z powodu toczącej się wojny”. Jak czytamy na stronie organizacji, program ma pomóc w zaspokojeniu niektórych podstawowych potrzeb.

Kto może skorzystać z programu TeRA?

Podstawowe kryterium ubiegania się o wsparcie w ramach Programu TeRA to:

  • opuszczenie terytorium Ukrainy przez Ciebie lub Twoją rodzinę po 23.02. w związku z wojną (lub po 9 lutego 2022 r. w obawie przed inwazją)

Dodatkowo należy spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • Jesteś samotną kobietą
  • Jesteś oddzielony od współmałżonka/partnera
  • Ty lub członkowie Twojej rodziny są niepełnosprawni
  • Twoja niepełnosprawność nie pozwala Ci pracować
  • Jesteś starszym mężczyzną/kobietą (w wieku emerytalnym)
  • Jesteś w jednoosobowym gospodarstwie domowym z dziećmi
  • Jesteś kobietą w ciąży/karmiącą piersią
  • Ty lub członek Twojej rodziny cierpicie na choroby przewlekłe
  • Jesteś wysiedlonym studentem/młodą osobą

Złożenie ankiety nie gwarantuje otrzymania pomocy finansowej. O przyznaniu pomocy finansowej decyduje komisja po zapoznaniu się z kwestionariuszem. Fundusze zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących przesiedleńców.

Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli otrzymałeś już wsparcie finansowe od innych organizacji, nie będziesz mógł się o nie ubiegać.

Zasady rejestracji

Ze względu na duże zainteresowanie uczestnictwem w programie, rejestracja do programu TeRA możliwa jest wyłącznie po uprzedniej rejestracji wstępnej za pośrednictwem infolinii: +48 510 162 826. Infolinia udziela informacji o miejscach i możliwym czasie rejestracji osób ubiegających się o udzielenie pomocy oraz dokonuje wyłącznie wstępnej rejestracji. Infolinia pracuje w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku.

Nie ma innej możliwości zarejestrowania się do udziału w tym programie. Ta linia jest przeznaczona tylko do wstępnej rejestracji. Po udanej rejestracji wstępnej, należy stawić się w wybranej lokacji z dokumentami wszystkich członków rodziny składającej wniosek, którzy przebywają w Polsce:

Adresy

Dom Ukraiński – Narodnyj Dim

ul. Tadeusza Kościuszki 5 

37-700 Przemyśl

Świetlica Związku Ukraińców w Polsce

ul. Marii Konopnickiej 16

73-110 Stargard

Świetlica Związku Ukraińców w Polsce

ul. Józefa Piłsudskiego 6/1

75-900 Koszalin

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: TeRA
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom