Nowa pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy. Wyjaśniamy, kto może dostać 600 i 700 zł

Nowa pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy. Wyjaśniamy, kto może dostać 600 i 700 zł

Dodano: 
Pomoc Ukraińcom w Polsce
Pomoc Ukraińcom w Polsce Źródło:shutterstock.com / Kamil Zajaczkowski
Niemiecka organizacja charytatywna Diakonie Katastrophenhilfe przygotowała nową pomoc finansową dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski w związku z wojną.

Jaka pomoc jest udzielana?

Ukraińcy będą mogli dostawać 700 zł na osobę raz w miesiącu przez trzy miesiące i 600 zł na każdego kolejnego członka rodziny.

Kto może uzyskać pomoc?

Aby otrzymać pomoc, Ukrainiec ma spełnić jedno z następujących kryteriów:

  • być jedynym rodzicem w Polsce
  • mieć 65 lat i nie mieć z sobą innych pełnoletnich członków rodziny
  • być w ciąży
  • mieć pod swoją opieką dwoje lub więcej dzieci
  • mieć członka rodziny ze specjalnymi potrzebami
  • mieć członka rodziny z przewlekłą/poważną chorobą

Dodatkowe warunki uzyskania:

  • Wjazd do Polski po 24.02.2022 r.
  • Żaden członek rodziny nie otrzymywał wcześniej innej pomocy finansowej od UNHCR lub innej organizacji pozarządowej. Nie dotyczy to wsparcia z opieki społecznej w Polsce.
  • Żaden z członków rodziny nie pracuje w Polsce i nie ma dostępu do jakichkolwiek dochodów.

Jak zarejestrować się w celu uzyskania pomocy?

Aby wziąć udział w programie, należy podać swój numer PESEL i zarejestrować się pod linkiem. Wszyscy uprawnieni członkowie rodziny, w tym dzieci i inni członkowie rodziny, powinni zgłosić się osobiście do Centrum Rejestracji Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) z wyprzedzeniem, rejestrując się pod powyższym linkiem.

Aby sprawdzić, czy są wolne terminy wizyty, należy zalogować się na oficjalnej stronie organizacji.

Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy to paszport, dowód osobisty, dokument potwierdzający tożsamość i tożsamość członków Twojej rodziny oraz każdy dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski po 24 lutego 2022 r.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom