Szczyt NATO w Wilnie. Stoltenberg: Ukraina jest bliżej NATO niż kiedykolwiek

Szczyt NATO w Wilnie. Stoltenberg: Ukraina jest bliżej NATO niż kiedykolwiek

Dodano: 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej w Wilnie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej w Wilnie Źródło: president.gov.ua
Dziś kończy się dwudniowy szczyt NATO w Wilnie. Głównym tematem dyskusji jest Ukraina i jej możliwe członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jens Stoltenberg i Wołodymyr Zełenski podsumowali rozmowy na wspólnej konferencji prasowej.

Wołodymyr Zełenski reprezentował Ukrainę podczas dwudniowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbył się w Wilnie w dniach 11-12 lipca. W ramach wydarzenia odbywał się szereg rozmów między politycznymi partnerami. O ich efektach w czasie wspólnej konferencji prasowej poinformowali prezydent Ukrainy i sekretarz generalny NATO.

Jens Stoltenberg przekazał, że został przyjęty pakiet, który przybliży Ukrainę do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. – Wieloletni program wsparcia praktycznego, ustanawiający nową Radę NATO-Ukraina, a także potwierdzenie, że Ukraina stanie się członkiem NATO – precyzował sekretarz generalny NATO. Jak dodał, „Ukraina jest teraz bliżej NATO, niż była kiedykolwiek wcześniej”. Jednocześnie nie zostały podane żadne ramy czasowe dotyczące przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wołodymyr Zełenski: Wynik naszego pobytu w Wilnie jest bardzo znaczącym sukcesem dla Ukrainy

Później na konferencji wystąpił Wołodymyr Zełenski. – Cieszę się, że mogę uczestniczyć w takim szczycie, czekając na dobre informacje. Bezpieczeństwo to coś, co oczywiście jest obecnie nam bardzo potrzebne. Brakuje nam tego, a nasza współpraca tutaj, w NATO, z naszymi partnerami jest czymś, co z całą pewnością wypełni ten deficyt bezpieczeństwa – powiedział prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski ocenił, że wyniki szczytu są dla Ukrainy pozytywne. – Wynik naszego pobytu w Wilnie jest bardzo znaczącym sukcesem dla Ukrainy. I jestem bardzo wdzięczny wszystkim państwom członkowskim NATO za ich działania, za ich wsparcie, za nowy impuls w umacnianiu naszych relacji – podsumował.

Czytaj też:
„Ofiary Zbrodni Wołyńskiej wymagają pamięci”. Wystawa „Wołyń 1943-2023” w Warszawie

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: ukrinform.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom