Bezpłatne kursy samoobrony w Warszawie. Jak się zapisać?

Bezpłatne kursy samoobrony w Warszawie. Jak się zapisać?

Dodano: 
Mężczyźni w trakcie treningu
Mężczyźni w trakcie treningu Źródło:Unsplash
Warszawa uruchomiła bezpłatny kurs samoobrony dla mieszkańców. Kursy będą prowadzone przez instruktorów ze Straży Miejskiej.

W życiu zdarzają się różne sytuacje. Ważne, aby każdy dla własnego bezpieczeństwa znał podstawowe zasady samoobrony i pierwszej pomocy medycznej. To właśnie dlatego w Warszawie rusza bezpłatny kurs samoobrony, gdzie uczestnicy poznają zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia, wykorzystania przedmiotów codziennego użytku do samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy. Kurs prowadzą instruktorzy ze Straży Miejskiej.

Organizatorzy informują, że stworzone zostaną dwie grupy dla mężczyzn i sześć grup dla kobiet. Zajęcia będą się odbywały w dwóch komisariatach straży miejskiej: przy ul. Sołtyka 8/10 oraz przy ul. Kobielskiej 5.

Jak zapisać się na kurs? Harmonogram zajęć

Zapisy na zajęcia rozpoczęły się w środę 23 marca o godz. 8.00 i potrwają do czwartku do godz. 14.00. Zapisy na bezpłatny kurs samoobrony są dostępne wyłącznie pod numerem telefonu: 22 855 33 13.

Zajęcia rozpoczną się w kwietniu i potrwają do czerwca. Zajęcia dla kobiet będą odbywały się pod adresem ul. Sołtyka 8/10 w poniedziałki i środy od 17:00 do 18:30 i od 19:00 do 20:30. Mężczyźni będą trenować w piątki od 17:00 do 18:30 i od 19:00 do 20:30.

Zajęcia pod adresem Praga Południe, ul. Kobielska 5 będą się odbywały wyłącznie dla kobiet we wtorki od 17:00 do 18:30 i w czwartki od 17:00 do 18:30.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: waw4free.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom