Beksiński i wielu innych. Wystawa „Sztuka fantastyczna w Warszawie”

Beksiński i wielu innych. Wystawa „Sztuka fantastyczna w Warszawie”

Dodano: 
Wystawa, zdjęcie ilustracyjne
Wystawa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
Nie wiesz, w jaki sposób spędzić czas wolny? Odwiedzenie wystawy „Sztuka fantastyczna w Warszawie” może być idealnym rozwiązaniem.

„Sztuka fantastyczna w Warszawie” to druga edycja entuzjastycznie przyjętej wystawy mistrzów surrealizmu i sztuki fantastycznej, którą latem ubiegłego roku odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Niezwykłe prace można podziwiać od 18 lutego do 28 maja w Muzeum Sztuki Fantastycznej.

„Ubiegłoroczna wystawa została entuzjastycznie przyjęta przez wielbicieli surrealizmu i sztuki fantastycznej, o czym może świadczyć ponad 20 tysięcy zwiedzających. Mamy nadzieję, że odwiedzenie tegorocznej ekspozycji również będzie dla Państwa wyjątkowym doznaniem” – napisali organizatorzy.

„Sztuka fantastyczna w Warszawie”

Na wystawie prezentowane są prace znanych artystów. Odwiedzający będą mogli podziwiać blisko 60 dzieł, m.in. Zdzisława Beksińskiego (obrazy i rzeźby), Jerzego Dudy-Gracza, Wiesława Wałkuskiego, Dariusza Zawadzkiego, Jacka Szynkarczuka, Maksymiliana Novak-Zemplińskiego, Sebastiana Smarowskiego, Mariusza Krawczyka czy Andrzeja Olczyka.

Wystawa wywołała liczne komentarze użytkowników mediów społecznościowych. Osoby, które już odwiedziły Muzeum Sztuki Fantastycznej, podzieliły się swoimi wrażeniami i zachwycały umiejętnościami twórców. Z kolei ci, którzy jeszcze nie widzieli prac na żywo, podziwiali przedstawioną przez artystów wizję świata, nawiązując m.in. do działania sztucznej inteligencji.

Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuki Fantastycznej (ul. Ząbkowska 31) codziennie w godzinach od 11:00 do 19:00. Cena biletu normalnego wynosi 35 zł, a ulgowego – 25 zł.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom