Ukraiński startup Biolity Robotics zwyciężył w Warszawie

Ukraiński startup Biolity Robotics zwyciężył w Warszawie

Dodano: 
Ukrainian Startups Demo Day w Warszawie
Ukrainian Startups Demo Day w Warszawie Źródło:Facebook / Polish-Ukrainian Startup Brigde
W Warszawie odbyło się wydarzenie Ukrainian Startups Demo Day, gdzie nagrodę zdobył startup Biolity Robotics. Celem zwycięskiego projektu jest przyspieszenie procesu mikropropagacji roślin.

9 grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się wydarzenie Ukrainian Startups Demo Day. Organizatorem wydarzenia był zespół Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) z Fundacji Fundusz Współpracy. Organizacja od 2018 roku wspiera rozwój ukraińskich startupów. Tegoroczne wydarzenie Ukrainian Startups Demo Day odbyło się w zamian corocznej konferencji Kyiv Tech Hub w Kijowie, która nie mogła się odbyć ze względu na rosyjski atak na terytorium Ukrainy.

„Z powodu rosyjskiej agresji nasz zespół został zmuszony do zmiany formatu projektu. Od 2018 roku aż do 24 lutego większość naszych działań odbywało się na Ukrainie, a w efekcie niemal całkowicie przenieśliśmy aktywność do Polski, by wspierać ukraińskie startupy, które poszukują tutaj szans rozwojowych”– mówi Łukasz Wawak, szef projektu PUSB.

W trakcie wydarzenia swoje projekty zaprezentowało 14 ukraińskich startupów. Nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł zdobył zespół Biolity Robotics.

– Laboratorium Biolity Robotics znajdowało się w Dnipro niedaleko “Jużmasz”. Udało się nam ewakuować sprzęt na 2 dni przed uderzeniem rosyjskich rakiet w budynek obok. Po udanej ewakuacji mamy jeszcze większą motywację do pracy i zwycięstwa – dzieli się wrażeniami z konkursu Yevhenii Naishtetik, założyciel Biolity Robotics.

Zwycięski projekt

Zespół Biolity Robotics przedstawili własny projekt. To zrobotyzowane narzędzie do mikro rozmnażania roślin (biologiczna metoda tworzenia kopii roślin), które dzięki algorytmowi opartemu na sztucznej inteligencji przyspiesza pracę nawet o 2000%. Projekt widzi lepsze rozwiązanie i działa dłużej niż człowiek, nie ma problemów z czynnikiem ludzkim i może działać z najmniejszymi eksplantatami.

facebook

W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 uczestników, w tym ukraińskie startupy, fundusze venture, przedstawiciele akceleratorów i instytucji wspierających biznes, dziennikarze i partnerzy Ukrainy. Przemówienia uczestników są dostępne za pośrednictwem linku.

Organizatorzy wydarzenia cieszą się tym, że Warszawa stała się przystanią dla wielu ukraińskich startupów w tak trudnym czasie. Zaznaczają, że będą nadal wspierali ukraińskie projekty, aby coraz więcej pokazywać polskim i europejskim inwestorom, że Ukraina to kraj, w którym mimo wojny nadal dynamicznie rozwijają się światowej skali innowacje.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / Ukrainian Startups Demo Day
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom