W Warszawie odbędzie się marsz Polaków przeciwko nienawiści do Ukraińców i Białorusinów

W Warszawie odbędzie się marsz Polaków przeciwko nienawiści do Ukraińców i Białorusinów

Dodano: 
Marsz przeciw nienawiści Grochów
Marsz przeciw nienawiści Grochów Źródło: Shutterstock
13 września Polacy organizują marsz w Warszawie, by pokazać, że solidaryzują się z Ukraińcami i nie żywią nienawiści do Białorusinów żyjących spokojnie w stolicy.

Jutrzejszy marsz w Warszawie, zorganizowany przez mieszkańców Grochowa, będzie odpowiedzią na niedawny atak grupy Polaków na obcokrajowców na jednym ze stołecznych terenów sportowych. Sprawa ta zyskała rozgłos w mediach społecznościowych, a dzięki pracy policji wszyscy napastnicy zostali aresztowani. Postawiono im zarzuty do 5 lat więzienia.

Marsz przeciw nienawiści rozpocznie się we wtorek o godzinie 18:00 w pobliżu niesławnego podwórka, przy ul. Rozłuckiej 2. Po kilku krótkich wystąpieniach protestujący ruszą Aleją Stanów Zjednoczonych w kierunku Ronda Wiatraczna, by następnie przejść na Plac Szembeka, na którym głos zabiorą kolejne osoby.

W ten sposób Polacy chcą pokazać, że nie popierają przejawów ksenofobii wobec uchodźców z Ukrainy czy Białorusi.

„Gdy ponad pół roku temu Ukraina została z dnia na dzień zaatakowana przez Rosję, Polacy pokazali się z najlepszej strony i ugościli obcych ludzi jak bliskie osoby. Niestety, z czasem nastawienie wielu zaczęło się stopniowo zmieniać. Nikt nie spodziewał się, że siły i zasoby do niesienia pomocy będą niewyczerpane. Ale to, jak szybko zaczęła w części społeczeństwa kiełkować nienawiść, zaskoczyło wielu z nas” – zauważyli organizatorzy akcji.

Rzeczywiście, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy znacznie wzrosła liczba konfliktów narodowościowych i to tylko te przypadki, które zyskały nagłośnienie w środkach masowego przekazu, więc organizatorzy chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na takie sytuacje.

„Jako mieszkańcy Grochowa chcemy sprzeciwić się takiemu traktowaniu naszych sąsiadów. Pragniemy, by czuli się u nas bezpiecznie i wiedzieli, że nie akceptujemy podobnych zachowań” – dodali na swojej stronie na Facebooku.
Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Facebook / Marsz przeciw nienawiści Grochów
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom