Akcja „Azowstal. Uwolnić obrońców Mariupola”

Akcja „Azowstal. Uwolnić obrońców Mariupola”

Dodano: 
russiaisaterroriststate
russiaisaterroriststate Źródło: Facebook / Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
W Warszawie odbyła się akcja poparcia Ukrainy w walce o jej niepodległość przeciwko Federacji Rosyjskiej.

31 lipca w Warszawie odbyła się akcja, w trakcie której setki osób skandowały hasło „Azowstal. Wolność obrońcom Mariupola”. Taki protest jest reakcją społeczeństwa ukraińskiego na umyślne zabijanie ukraińskich obrońców Mariupola w obozie we wsi Oleniwka i torturowanie ukraińskich żołnierzy=jeńców wojennych przez rosyjskie wojsko. W wyniku ataku zginęły 53 osoby, a ponad 70 zostało rannych.

facebook

To międzynarodowa pokojowa akcja, której głównym celem jest przypomnienie całemu światu bohaterstwa obrońców Mariupola i Azowstalu oraz zwrócenie uwagi społeczności światowej i organizacji międzynarodowych na zbrodnie wojenne popełnione przez Rosję.

Jednym z głównych haseł jest #russiaisaterroriststate Ukraińcy domagają się uznania Rosji za kraj terrorystyczny, co znacznie skomplikuje jej sytuację ekonomiczną i zmniejszy jej zdolność do finansowania wojny.

Po proteście w Warszawie odbył się koncert ukraińskiego zespołu muzycznego Kozak System, którego celem było wyrażenie wdzięczności Polski za pomoc i wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców. W ramach wydarzenia odbyła się również wystawa prac ukraińskiego artysty Wołodymyra Melymuki.

Cały świat wspiera Ukrainę

Podobne akcje odbyły się w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii, Turcji, Gruzji, Anglii, Łotwie, Holandii, Szwajcarii, Niemczech. W weekend 30 i 31 lipca odbyły się wiece w Krakowie, Opolu i Warszawie.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.
 

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 1.032.369 zł (słownie: jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), co stanowi 79,88% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 1.292.369 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom