„24 lutego 2022 – Moje życie przed i po...” Konkurs literacki z nagrodami

„24 lutego 2022 – Moje życie przed i po...” Konkurs literacki z nagrodami

Dodano: 
Notes, zdjęcie ilustracyjne
Notes, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / gamapix
Wybuch wojny w Ukrainie na zawsze pozostanie w pamięci Ukraińców jako najstraszniejszy dzień w ich życiu. Fundacja Leny Grochowskiej zachęca wszystkich do tego, by tym trudnym wspomnieniom nadać literacki kształt i podzielić się swoim opowiadaniem. Na zwycięzców czekają nagrody.

Wydarzenia wojenne piszą najbardziej brutalne historie, które na zawsze pozostają w sercach i pamięci. Fundacja Leny Grochowskiej ogłosiła konkurs literacki, w którym nagrodzi kwotą 1000 zł autorów dziesięciu opowieści wybranych spośród nadesłanych zgłoszeń.

Jaki jest cel konkursu?

Głównym celem konkursu jest zebranie różnych historii wojennych, osobistych świadectw i materiałów archiwalnych, które zostaną opracowane i wydane w formie książki lub albumu, aby zachować pamięć o tragicznych wydarzeniach związanych z rosyjską agresją na pełną skalę.

„Wojna pisze najokrutniejsze scenariusze, najbardziej bolesne i niezrozumiałe. Należy jednak pamiętać że to, co zostanie zapisane na kartach wspomnień, pozwoli zachować je od zapomnienia i zrozumieć los osób dotkniętych okrucieństwem wojny” – czytamy na stronie inicjatywy.

Chcesz wziąć udział? Warunki uczestnictwa

W konkursie literackim może wziąć udział każdy, kto jest uchodźcą z Ukrainy, opuścił kraj po 24 lutego 2022 r. i obecnie przebywa w Polsce. Twoje opowiadanie powinno zawierać 900-1100 słów. Należy dołączyć do niego 3-4 zdjęcia sprzed i po inwazji.

Postaraj się zachować pamięć o tych ważnych momentach w historii Ukrainy. Historie i materiały należy przesyłać do Fundacji Leny Grochowskiej, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce lub e-mailem na adres [email protected] z dopiskiem „Konkurs – 24 lutego 2022 – Moje życie przed i po”....

Ważne! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2023 r., a wyniki zostaną ogłoszone 30 stycznia 2024 r. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej inicjatywy.

Czytaj też:
„Święta na linii ognia”. Warszawska zbiórka darów dla ukraińskich dzieci
Czytaj też:
W tym lodowym hotelu bywali Rosjanie. Polacy stworzyli w nim ukraińską salę „Slava”

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: fundacjalenygrochowskiej.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom