Zespół Druha Rika w Warszawie! Spotkanie z fanami już wkrótce

Zespół Druha Rika w Warszawie! Spotkanie z fanami już wkrótce

Dodano: 
„Druha Rika” – ukraiński zespół
„Druha Rika” – ukraiński zespół Źródło: Facebook / Druha Rika
Centrum Spotkań Domu Ukraińskiego w Warszawie otwiera drzwi dla fanów grupy Druha Rika! Wejście jest całkowicie darmowe.

Zespół Druha Rika to nie tylko legendarni przedstawiciele ukraińskiej sceny rockowej, ale także muzycy, którzy utorowali drogę dla rozwoju ukraińskiej muzyki. W ciągu 27 lat istnienia wydali siedem albumów studyjnych, dwie kompilacje i akustyczny album na żywo, „Insza Rika”. Ich muzyka to energia, finezyjna melodia i delikatność, które w połączeniu ze szczerymi tekstami przenoszą słuchacza do własnego świata uczuć.

Od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, zespół aktywnie angażuje się w działalność społeczną i wolontariacką, pomagając ukraińskim obrońcom.

Kiedy odbędzie się spotkanie z zespołem?

Muzycy, którzy obecnie koncertują w Polsce i Niemczech, odwiedzą polski ośrodek ukraińskiej kultury, aby podzielić się wrażeniami z trasy i porozmawiać ze swoimi fanami.

Spotkanie z zespołem odbędzie się 20 listopada w Domu Ukraińskim w Warszawie, przy ul. Zamenhofa 1. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00. Wejście jest całkowicie darmowe! Każdy uczestnik będzie miał niepowtarzalną okazję do rozmowy z muzykami, zrobienia zdjęć i spędzenia czasu w towarzystwie ulubionego zespołu.

Zespół „Druha Rika” w WarszawieCzytaj też:
Polska i ukraińska tenisistka łączą siły, aby wesprzeć ukraińskie dzieci

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Ukraiński Dom / Український Дім
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom