Targi pracy dla Ukraińców w Gdańsku. Kiedy się odbędą?

Targi pracy dla Ukraińców w Gdańsku. Kiedy się odbędą?

Dodano: 
Kobiety przy laptopie, zdjęcie ilustracyjne
Kobiety przy laptopie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
Centrum Społeczności w Gdańsku zaprasza Ukraińców do udziału w targach pracy. Wydarzenie będzie okazją do porozmawiania z pracodawcami i uzyskania przydatnych porad od doradców zawodowych.

Targi, których gospodarzem jest Centrum Społeczności w Gdańsku, zgromadzą pracodawców oraz przedstawicieli agencji zatrudnienia i organizacji charytatywnych, którzy aktywnie wspierają migrantów w poszukiwaniu pracy.

Wśród uczestników wydarzenia będą takie organizacje jak: Fundacja RC, Fundacja LWF, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Sunreef Yachts, IKEA, Agencja Pracy Manbroker, Agencja Zatrudnienia Anthea, GastroHouse, Profit4You, Verum Steel. Podczas wydarzenia będzie możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w tych organizacjach.

Targi pracy. Jaki jest program wydarzenia?

Uczestnicy targów będą mogli dowiedzieć się również o planowanych kursach zawodowych, możliwościach rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w Polsce oraz ważnych aspektach praw pracowniczych w tym kraju. Podczas wydarzenia zapewnione zostanie również wsparcie psychologiczne, w tym porady dotyczące pokonywania stresu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas targów odbędą się krótkie interaktywne sesje obejmujące następujące tematy:

  • Rejestracja jako bezrobotny w urzędzie pracy;
  • Formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
  • Możliwości kształcenia dorosłych i kursy zawodowe;
  • Poszukiwanie pracy: od czego i jak zacząć;
  • Zakładanie własnej firmy w Polsce;
  • Kwestie ubezpieczeniowe w Polsce;
  • Pokonywanie stresu podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Wypalenie zawodowe i zapobieganie mu.

Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z pomocy przy tworzeniu CV i tłumaczeniu dokumentów oraz uzyskać informacje na temat kursów języka polskiego. Dla dzieci, które przyjdą ze swoimi rodzicami, przygotowano strefę z zabawkami, grami planszowymi i kolorowankami.

Kiedy odbędą się targi pracy?

Targi pracy odbędą się 15 września w godzinach od 10:00 do 18:00 w Centrum Społeczności w Gdańsku (ul. Karmelicka 1). Wydarzenie jest kierowane do osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy.

Czytaj też:
Urokliwe Radziejowice. Gdzie pojechać za Warszawę na spacer?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Centrum Społeczności w Gdańsku
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom