Chcesz przekształcić hobby w biznes? Program dla Ukrainek pasjonujących się rękodziełem

Chcesz przekształcić hobby w biznes? Program dla Ukrainek pasjonujących się rękodziełem

Dodano: 
Rękodzieło, zdjęcie ilustracyjne
Rękodzieło, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash
W Poznaniu ruszył program dla ukraińskich kobiet, które są zafascynowane rękodziełem. Akcja ma pomóc im rozwinąć umiejętności i zamienić hobby w dochodowy biznes. Program obejmuje spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i zajęcia kreatywne.

Inicjatorem akcji jest Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, która prowadzi działania przy wsparciu UNHCR. W programie skierowanym do kobiet pasjonujących się rękodziełem mogą wziąć udział Ukrainki, które przyjechały do Polski, ponieważ szukały schronienia po wybuchu wojny na pełną skalę w Ukrainie. Uczestniczki powinny posiadać numer PESEL ze statusem UKR.

Na czym polega program?

Program obejmuje spotkania z psychologiem, które mają na celu wsparcie emocjonalne uczestniczek i pobudzenie ich motywacji. Wśród kobiet, które zostały zmuszone do wyjazdu z Ukrainy, są osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu w ojczyźnie i chciałyby kontynuować działalność w Polsce.

Oprócz wsparcia psychologicznego program obejmuje także warsztaty kreatywne i konsultacje z doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy dowiedzą się o możliwościach zarobku na twórczości artystycznej, związanej z rękodziełem. Ostatnim etapem akcji będzie wybór 10 projektantek, które otrzymają wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej w Polsce.

Jak wziąć udział?

Rejestracja do programu trwa do końca września, a według koordynatorki Wiktorii Perikowej może w nim wziąć udział ponad pięćdziesiąt kobiet. Wszystkie spotkania odbędą się w Poznaniu. W sprawie rejestracji i szczegółów programu należy kontaktować się, dzwoniąc pod następujący numer telefonu: +48 573 063 521.

Czytaj też:
Urokliwe Radziejowice. Gdzie pojechać za Warszawę na spacer?
Czytaj też:
Darmowe bilety do wygrania. Jak wziąć udział w akcji?

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom