„Powrót do szkoły – Happy Dance Poland”. Taneczne wyzwanie dla uczniów z Ukrainy

„Powrót do szkoły – Happy Dance Poland”. Taneczne wyzwanie dla uczniów z Ukrainy

Dodano: 
Zdjęcie czterech dziewcząt noszących mundurek szkolny
Zdjęcie czterech dziewcząt noszących mundurek szkolny Źródło:Pexels
Uczniowie z Ukrainy, którzy uczęszczają do polskich szkół, mogą dołączyć do tanecznego wyzwania i otrzymać nagrody, z których jedna to voucher o wartości 500 złotych. Szczegóły akcji przedstawiamy w artykule.

Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym roku w polskich placówkach edukacyjnych będzie uczyło się około 400 000 osób z Ukrainy. Z okazji nowego roku szkolnego UNHCR ogłosił akcję dla ukraińskich dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i średnich w Polsce. Głównym celem inicjatywy „Powrót do Szkoły – Happy Dance Poland” jest pokazanie pozytywnych stron nauki oraz uwidocznienie jedności między polskimi i ukraińskimi dziećmi.

„Naszą uwagę przyciągną filmiki, które skutecznie oddają temat jedności z polskimi kolegami z klasy i podkreślają pozytywne aspekty uczęszczania do szkoły. Z waszych filmików powinny promieniować entuzjazm, szczęście i pozytywność, które odczuwacie jako ukraińskie dzieci w polskich szkołach” – czytamy w ogłoszeniu na Facebooku.

Akcja „Powrót do szkoły – Happy Dance Poland”. Jak wziąć udział?

Uczestnicy akcji „Powrót do szkoły – Happy Dance Poland” będą się nie tylko świetnie bawić, ale także będą mogli wygrać bony podarunkowe do salonów Empik w wysokości 500, 300 i 200 zł. Aby wziąć udział w akcji, należy nagrać filmik z wcześniej wymyślonym tańcem o długości do 30 sekund, po czym wstawić go na platformę TikTok lub Instagram, dodając specjalne hasztagi: #BTS #HappyDancePoland #ukrainekids #UNHCR #withrefugees #ContinueLearning.

Ważny jest również wybór odpowiedniego utworu. Uczniowie szkół podstawowych mają zatańczyć do piosenki „Permission to dance” zespołu „BTS”, a uczniowie szkół średnich do utworu „Dynamite” tego samego zespołu. Wyzwanie potrwa do 30 września.

facebookCzytaj też:
„Coś, co jest bardzo podobne do Ukrainy i każdego z nas”. Niezwykła instalacja na Burning Man 2023
Czytaj też:
Zakup biletów kolejowych. Nowa funkcja Google Maps

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook / UNHCR Polska
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom