Wystawa obrazów, koncert i aukcja charytatywna. Tak można wesprzeć Ukrainę

Wystawa obrazów, koncert i aukcja charytatywna. Tak można wesprzeć Ukrainę

Dodano: 
Wystawa, zdjęcie ilustracyjne
Wystawa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
W niedzielę 27 sierpnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy sztukę z działalnością charytatywną. Fundacja Uniters zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w charytatywnym koncercie oraz aukcji obrazów ukraińskich artystów. Celem jest zbieranie funduszy na wsparcie ratowników medycznych w Ukrainie.

Fundacja Uniters od 2014 roku działa na rzecz dzieci i rodzin ukraińskich żołnierzy oraz ochotników, którzy zginęli, zostali ranni lub obecnie bronią ojczyzny. Współpracują z setkami wolontariuszy na całym świecie, a także z organizacjami w Polsce i Ukrainie. Organizują także wydarzenia charytatywne, aby zbierać fundusze na potrzeby Ukrainy.

Charytatywna aukcja obrazów ukraińskich artystów

Główną częścią wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie, będzie aukcja charytatywna obrazów, na której wszyscy chętni będą mieli możliwość zakupienia dzieł ukraińskich artystów i jednocześnie pomocy ratownikom medycznym w Ukrainie. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

W trakcie całego wydarzenia na trzecim piętrze Domu Handlowego Braci Jabłkowskich będzie prezentowana wystawa projektu „UKRAINE wARTime”, która pokazuje unikalne spojrzenie na doświadczenie wojenne oczami ukraińskich artystów. Ich twórczość można zaliczyć do różnorodnych gatunków – od tradycyjnych do współczesnych, od malarstwa, grafiki i rzeźby po kolaż i sztukę wideo. Wystawa będzie uzupełniana w trakcie ekspozycji.

Gdzie i kiedy odbędzie się aukcja i koncert?

Charytatywna aukcja i koncert odbędą się w najbliższą niedzielę 27 sierpnia w Domu Handlowym Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25. Początek wydarzenia został zaplanowany o godz. 15:00. Wejście za darmo dla wszystkich chętnych.

O godz. 16:00 rozpocznie się koncert chóru męskiego „Żurawli” ze Związku Ukraińców w Polsce. Z kolei przedstawione prace ukraińskich artystów będą dostępne do oglądania od godziny 11:00 do 19:00 do 26 sierpnia.

Czytaj też:
Ukraińcy uczą się języka polskiego. Rekordowa liczba chętnych na kursy

Źródło: Facebook / Uniters
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom