Jak pokonać lenistwo? Porady psychologa dla czytelników „Wprost Ukraina”

Jak pokonać lenistwo? Porady psychologa dla czytelników „Wprost Ukraina”

Dodano: 
Dziewczyna, która leży w łóżku
Dziewczyna, która leży w łóżku Źródło:Unsplash
Prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu odczuwał opór lub niechęć przed wykonaniem pewnych czynności. Często to uczucie nazywamy lenistwem, ale w psychologii używa się innego sformułowania. Psycholog Olena Lysenko w rozmowie z „Wprost Ukraina” podzieliła się swoją ekspercką wiedzą.

Lenistwo lub prokrastynacja to ciągły proces odkładania wykonywania określonych czynności na później. Często nie zdajemy sobie sprawy, że opór naszego mózgu pojawia się w konkretnym celu. Co robić w takiej sytuacji? Jak pokonać lenistwo? Czy istnieje skuteczny sposób walki z nim? Na te pytania w rozmowie z redakcją „Wprost Ukraina” odpowiedziała psycholog Oleną Lysenko.

Ekspertka podkreśliła, że przejawy lenistwa i prokrastynacji są wpisane w ludzkie życie. Są czymś naturalnym. Psycholog dodała również, że mózg jest bardzo energochłonnym organem i opiera się wszystkiemu, co jest nowe lub wiąże się z wcześniej doświadczanym dyskomfortem.

Jak można pokonać lenistwo? Kilka podpowiedzi

Zamiast prowadzenia sztywnej walki z lenistwem, radzimy spróbować zrozumieć jego przyczynę. Dobrym sposobem na przywrócenie motywacji jest uświadomienie sobie swoich prawdziwych potrzeb. Można również skorzystać z pytań, które sformułowała Olena Lysenko: „Dlaczego robię to, co robię?”, „Czego unikam? Na przykład wstydu? Nagany ze strony kierownictwa lub oceny moich kolegów?". W ten sposób łatwiejsze stanie się do zrozumienia, dlaczego pojawia się opór, który powstrzymuje przed wykonywaniem konkretnych czynności.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie w najnowszym filmiku, który został opublikowany na kanale „Wprost Ukraina” w serwisie YouTube. Opowiadamy w nim m.in. o mitach, które uniemożliwiają osiągnięcie celów oraz dzielimy się sposobami walki z prokrastynacją.

Czytaj też:
„Podróż przez piekło”. Wsparcie dla polskich medyków na froncie

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom