Dziecięce atrakcje w Łazienkach Królewskich. Program wydarzeń

Dziecięce atrakcje w Łazienkach Królewskich. Program wydarzeń

Dodano: 
Park Łazienki Królewskie
Park Łazienki Królewskie Źródło: Wikimedia Commons
Z okazji Dnia Dziecka w warszawskim parku Łazienki Królewskie przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji dla dzieci. W programie rozrywkowym znajdują się dziesiątki warsztatów, wystawy oraz spacery przyrodnicze.

Przez cztery pierwsze dni czerwca w Łazienkach Królewskich na dzieci oraz ich opiekunów czeka mnóstwo atrakcji i warsztatów.

Atrakcje w ramach Dnia Dziecka. Program wydarzeń

Letnie atrakcje z okazji Dnia dziecka w Łazienkach Królewskich zaczną się 1 czerwca i potrwają cztery dni. Program otworzy gra terenowa „Wytrop drzewa” w ogrodach Łazienek, w ramach której najmłodsi razem z rodzicami odkryją różne gatunki drzew, podążając śladem wstążek. Organizatorzy zachęcają do wzbogacenia gry za pomocą zbierania leżących na ziemi kwiatów, liści oraz kawałków kory drzew, więc warto wziąć ze sobą woreczek na przyrodnicze okazy. W grze mogą wziąć udział dzieci od 3 lat i ich opiekunowie, od 1-4 czerwca, w godz. 6.00 do 22.00.

Dzieci będą też miały okazją pobawić się sztuką w otwartej przestrzeni twórczej „Maluje”. Czas pobytu w strefie malarskiej to maksymalnie 90 min. Do udziału w niej obowiązują zapisy drogą mailową: rezerwacje@lazienki-królewskie.pl. Na dzieci od 8 do 12 lat czekają warsztaty haftu krzyżykowego, na które także wymagana jest rejestracja pod adresem RezerwacjeMiJ@Łazienki-królewskie.pl.

2 czerwca odbędą się pokazy teatralne „METAMORFOZY” dla dzieci od 3 lat oraz ich opiekunów. 3 czerwca Łazienki zapraszają gości na spacer przyrodniczy, w ramach którego poszerzą wiedzę o gatunkach zwierząt mieszkających w parku łazienkowskim. W ostatni dzień programu odbędą się warsztaty historyczno-architektoniczne dla dzieci w wieku 9-13 lat. Podczas nich mali architekci poznają postać architekta Łazienek, Jakuba Kubickiego, oraz zbudują makiety kompleksów pałacowo-ogrodowych. Na warsztaty obowiązują zapisy pod adresem mailowym RezerwacjeMiJ@Łazienki-królewskie.pl

Czytaj też:
Dzień Dziecka w Polsce. Gdzie warto wybrać się z maluchami?
Czytaj też:
Film „Mavka i Strażnicy lasu”. Premiera w polskich kinach

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: pik.warszawa.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom