„Ukraiński Paganini” wystąpił z koncertem w Brukseli

„Ukraiński Paganini” wystąpił z koncertem w Brukseli

Dodano: 
Kobieta ze skrzypcami
Kobieta ze skrzypcami Źródło:Unsplash
W stolicy Belgii odbył się charytatywny koncert słynnego ukraińskiego skrzypka Wasyla Popadiuka. Organizatorzy koncertu podkreślają, że wszystkie środki, zgromadzone ze sprzedaży biletów, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla ukraińskich obrońców.

Ukraiński skrzypek i wirtuoz Wasyl Popadiuk występuje na arenie międzynarodowej i zachwyca publiczność swoim talentem gry na skrzypcach. Artystę często nazywają „ukraińskim Paganinim”. Ostatnio Popadiuk wystąpił z koncertem charytatywnym w Brukseli. Informację dotyczące jego występu zostały umieszczone na Facebooku przez ukraińska ambasadę w Belgii.

„Ambasada Ukrainy jest niezwykle wdzięczna przedstawicielowi ukraińskiej tożsamości kulturowej, ukraińskiemu Paganiniemu Wasylowi Popadiukowi, za niesamowite wykonanie utworów muzycznych, które sprawiło, że wszyscy obecni wstrzymali oddech i całkowicie poddali się muzyce!” – napisali na Facebooku przedstawicieli ambasady Ukrainy.

Koncert Wasyla Popadiuka w Brukseli

Występ utalentowanego ukraińskiego skrzypka stał się symbolem wsparcia dla Ukraińców i ukraińskiej sztuki muzycznej w tym trudnym czasie trwającej wojny. Ambasada Ukrainy w Belgii wyraziła słowa wdzięczności inicjatorom koncertu charytatywnego, którzy wzięli bezpośredni udział w organizacji tego wydarzenia.

facebook

Wcześniej w Brukseli z dużym sukcesem odbył się również Koncert Galowy Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Pianistów „Merci, Maestro!”. Ambasada Ukrainy w Belgii wyraziła wdzięczność Międzynarodowej Akademii Muzycznej w Brukseli i jej dyrektorowi za zorganizowanie konkursu muzycznego. „Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym drogim gościom za udział w koncercie i za ich wsparcie, solidarność z Ukrainą, a także za naszą wspólną walkę o cały demokratyczny i wolny świat!” – napisali pracownicy ambasady na Facebooku.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: ukrinform.ua
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom