Dzień Barszczu Ukraińskiego w Polsce. Inicjatywa ma szczytny cel

Dzień Barszczu Ukraińskiego w Polsce. Inicjatywa ma szczytny cel

Dodano: 
Barszcz Ukraiński
Barszcz Ukraiński Źródło:Unsplash
W różnych miastach w Polsce odbywa się Dzień Barszczu Ukraińskiego. Wydarzenie organizowane jest z myślą o Ukraińcach, którzy z powodu rosyjskiej agresji zostali zmuszeni do opuszczenia ojczyzny oraz w celu pomocy wojskowym, którzy walczą o suwerenność swojego kraju.

Wciąż podejmowane są działania na rzecz wsparcia ukraińskich żołnierzy, którzy odpierają ataki rosyjskich okupantów i walczą o suwerenność swojego państwa. Fundacja Gremi Personal organizuje Dzień Barszczu Ukraińskiego w różnych miastach Polski. Celem wydarzenia jest promocja kultury ukraińskiej i charytatywna zbiórka na cele Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dzień Barszczu Ukraińskiego w Poznaniu

W niedzielę 23 kwietnia Dzień Barszczu Ukraińskiego został zorganizowany w Poznaniu. W wydarzeniu wzięły udział setki mieszkańców oraz przyjezdnych. W zamian za datki na rzecz ukraińskiej armii zostali oni poczęstowani pysznym barszczem oraz watą cukrową. Podczas festiwalu odbywały się konkursy z nagrodami. Zorganizowano również wystawę obrazów znanych artystów oraz przeprowadzono lekcje rysunku dla kreatywnych gości.

– Chcieliśmy zorganizować wydarzenie, aby Ukraińcy mogli się spotkać i po prostu skosztować barszczu, którego tak tu brakuje, a przy okazji przekazać datki na naszą fundację mówią organizatorzy wydarzenia.

Oprócz pysznego jedzenia pojawiły się trofea z linii frontu, które zostały przekazane przez wojskowych, a także duża ukraińska flaga, na której można było napisać słowa wsparcia i w ten sposób wyrazić wdzięczność żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy. Fundacja Gremi Personal zebrane środki przeznaczy na zakup materiałów medycznych, które zostaną wysłane do Ukrainy.

Redakcja „Wprost Ukraina” uczestniczyła w wydarzeniu. Więcej na jego temat można dowiedzieć się z przygotowanej relacji:

Dzień Barszczu Ukraińskiego odbył się także m.in. w Gdańsku, Dąbrowie Górniczej i Katowicach. To jednak nie koniec. Jak informują organizatorzy, akcja zostanie przeprowadzona w kolejnych pięciu miastach:

  • Słupsk – 3 maja
  • Warszawa – 11 czerwca
  • Wrocław – 14 maja
  • Bydgoszcz – 21 maja
  • Mława – 28 maja

Więcej informacji o akcji można znaleźć na oficjalnej stronie fundacji Gremi Personal.

Autor: Anastasija Bohdan
Źródło: Wprost / Instagram
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom